Εκπαιδευτικό υλικό για την Έκθεση

    Ο γραπτός λόγος απαιτεί μελέτη και κυρίως εξάσκηση. Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύουμε σε μορφή καταλόγου εκπαιδευτικό υλικό για την έκθεση. Πρόκειται για το ευρετήριο των κειμένων που δημοσιεύουμε και σχετίζονται με την Έκθεση και Παραγωγή Λόγου. Μπορείτε να ανατρέξετε και στις αντίστοιχες σελίδες για τα μαθήματα των Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Μάκης Τσελέντης, πριν από

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε σε μορφή ευρετηρίου τις δημοσιεύσεις που κάνουμε για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το πρώτο τμήμα είναι αφιερωμένο στις αναρτήσεις που εστιάζουν στο γνωστό κείμενο. Το δεύτερο τμήμα είναι αφιερωμένο στις Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Μάκης Τσελέντης, πριν από

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά

    Αυτή η σελίδα λειτουργεί ως ευρετήριο των κειμένων που δημοσιεύουμε σχετικά με το μάθημα των Λατινικών. Εκτός από τη βασική Γραμματική και το βασικό Συντακτικό,  μπορείτε να ανατρέξετε και σε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά. Το μάθημα των Λατινικών αποτελεί βασική προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού. Από την Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ρίτα Σουλάρη, πριν από

Τηλ: 210 4941314

Δημητρακοπούλου 18, Κορυδαλλός