Τμήματα Αποφοίτων Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης

Τα Τμήματα Αποφοίτων Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης

 

Στο Φιλολογικό λειτουργούν ειδικά τμήματα αποφοίτων Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης. Η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη. Εστιάζουμε στην ενίσχυση των δυνατών σημείων και φυσικά στην κάλυψη των κενών.

Υπάρχουν και πρωινά Τμήματα Αποφοίτων Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης και απογευματινά στην περίπτωση που ο απόφοιτος εργάζεται. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εντάξει και την διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία παρέχεται σε πραγματικό χρόνο και σε συνδυασμό με εβδομαδιαίες συναντήσεις στον χώρο του Φροντιστηρίου. Η εξατομικευμένη βοήθεια προσφέρεται σε όλους τους μαθητές μας.

Είναι σίγουρο ότι δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα εξειδικευμένα Προγράμματα Σπουδών να πετύχουμε τους στόχους μας πιο συνειδητοποιημένοι και ξεκάθαροι όσον αφορά τις επιλογές μας.

 

Τμήματα Αποφοίτων Ανθρωπιστικής: Διαλέξαμε ένα μικρό κόμικ που παρουσιάζει την έναρξη τμημάτων αποφοίτων ανθρωπιστικής και τα ειδικά τμήματα έκθεσης με το λογότυπο και τα χρώματά μας.

 

Ο Προγραμματισμός των Ωρών

 

Οι ώρες διδασκαλίας έχουν να κάνουν με το επίπεδο και τους στόχους του κάθε υποψήφιου. Ως Εξειδικευμένο Φροντιστήριο Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών το Φιλολογικό έχει τη δυνατότητα να παράσχει ουσιαστική βοήθεια και να βοηθήσει την υποψήφια και τον υποψήφιο με μια έξυπνη και σωστή κατανομή ωρών.

 

 

Οι Σταθερές 

 

Υπάρχουν κάποιες σταθερές που πρέπει να τηρούνται, όταν βρισκόμαστε στη διαδικασία να δώσουμε εξετάσεις ξανά.

 

  • Η Διαχείριση του Χρόνου: Συνήθως ο χρόνος για μελέτη είναι περισσότερος. Ωστόσο, δεν υπάρχει η κανονικότητα και ο ρυθμός που δίνει η καθημερινότητα του σχολείου. Αυτό κάνει τον ρόλο του Φροντιστηρίου ακόμα πιο σημαντικό, καθώς είναι ο οργανισμός που κατευθύνει και δίνει τον απαραίτητο ρυθμό στο διάβασμα.

 

  • Οι Γραπτές Δοκιμασίες: Τα διαγωνίσματα και τα tests σε εβδομαδιαία βάση είναι απαραίτητα. Είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε αφενός τη βελτίωση, αφετέρου να γνωρίζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το πραγματικό μας επίπεδο και αναλόγως να προσαρμόζουμε τη προσπάθειά μας,

 

  • Η Έκθεση: Ειδικά για τον υποψήφιο της Ανθρωπιστικής, είναι απαραίτητο να γράφει το Εβδομαδιαίο Κριτήριο, το οποίο επιμελείται και διορθώνεται από δύο διδάσκοντες. Στο Φιλολογικό δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να γράφουν το Κριτήριό τους στο χώρο του Φροντιστηρίου. Αυτό βοηθά και στη Διαχείριση του Χρόνου και στην ποιότητα του κειμένου.

 

 

Έκθεση για τους Αποφοίτους των άλλων Κατευθύνσεων:

Το Φιλολογικό είναι σίγουρα ο κατάλληλος εκπαιδευτικός οργανισμός για την απόφοιτη και τον απόφοιτο που ενδιαφέρονται σοβαρά να βελτιωθούν στο Μάθημα της Έκθεσης. Είναι σίγουρα το πιο ρευστό μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και αυτό στο οποίο ο σπουδαστής της Θετικής ή της Οικονομικής Κατεύθυνσης μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Στο Φιλολογικό λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα Έκθεσης για όλες τις Τάξεις και τις Κατευθύνσεις.