Κατηγορηματική Μετοχή συνημμένη στο Υποκείμενο

    Όσον αφορά το υποκείμενο, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ρημάτων τα οποία λειτουργούν ως συνδετικά. Συνδέουν το υποκείμενο  του ρήματος και το κατηγορούμενό του. Όταν το κατηγορούμενο είναι μετοχή, τότε έχουμε κατηγορηματική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος. Χρησιμοποιώντας ένα πολύ γενικό ορισμό θα λέγαμε ότι ως κατηγορηματική μετοχή χαρακτηρίζεται Διαβάστε περισσότερα…

Εκπαιδευτικό Υλικό – Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής

    Μελετώντας το συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ερχόμαστε σε επαφή με τον πλούτο της και την κομψότητά της. Η Αρχαία Ελληνική, χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα της πυκνής έκφρασης και της ευελιξίας των μορφών της.     Το συντακτικό της Αρχαίας και το συντακτικό της Νέας Ελληνικής – Μια Διαβάστε περισσότερα…