Το Άγνωστο της Β’ Λυκείου

Το Άγνωστο της Β’ Λυκείου αποτελεί το διδακτικό αντικείμενο που προβληματίζει περισσότερο τη μαθήτρια και το μαθητή της Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η διδακτική εμπειρία αποδεικνύει ότι ο μαθητής που φτάνει στη Β’ Λυκείου έχει συχνά μια ελλιπή γνώση και κυρίως ελλιπή κατανόηση της δομής της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Η Παρανόηση

το άγνωστο της β' λυκείου - διαλέξαμε την εικόνα μιας επιγραφής από τις αρχαίες Αιγές της Μικράς Ασίας

Λέμε συχνά στα παιδιά ότι τα Αρχαία Ελληνικά και δη η Αττική Διάλεκτος είναι η Γλώσσα μας. Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα ας αναλογιστούμε κατά πόσον η γλώσσα της εποχής του Shakespeare θα μπορούσε να θεωρηθεί οικεία και εύκολη για τον σημερινό Άγγλο μαθητή.

Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για μορφές της Γλώσσας στο ιστορικό πέρασμά της. Κανείς δεν αμφισβητεί επομένως ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι μορφή της Ελληνικής Γλώσσας. Είναι ωστόσο, μια Αρχαϊκή μορφή της την οποία πρέπει να προσεγγίσουμε με διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης.

Η Συνθετική και η Αναλυτική Γλώσσα

Ένα απλό παράδειγμα για να κατανοήσουμε τη σύγχυση του μαθητή σχετικά με τα Αρχαία Ελληνικά είναι να σκεφτούμε τη χρήση της μετοχής και του απαρεμφάτου. Οι σύγχρονες γλώσσες έχουν την τάση να είναι αναλυτικές. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι το κάθε νόημα εκφέρεται με μια ξεχωριστή πρόταση.

Τα Αρχαία Ελληνικά ωστόσο, όπως σε μικρότερο βαθμό και τα Λατινικά, εκφράζουν νοήματα  μέσω των μετοχών και των απαρεμφάτων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα – όταν δεν έχουμε κατανοήσει αυτή τη λογική – να μας φαίνεται πιο εύκολο να μάθουμε μια σύγχρονη ξένη γλώσσα. Αν όμως κατανοήσουμε το μηχανισμό και τη λογική της Αρχαϊκής Γλώσσας τα πράγματα απλοποιούνται.

Ο Τρόπος Διδασκαλίας

Το Άγνωστο της Β’ Λυκείου  κατέχει πρωτεύουσα θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών της συγκεκριμένης τάξης. Οι λόγοι που μας υπαγορεύουν αυτή την επιλογή είναι δύο:

  • Καταρχάς θεωρούμε σημαντικό η μαθήτρια και ο μαθητής της Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης να εξοικειωθούν και να προσεγγίσουν το μάθημα. Η βασική αρχή της Διδασκαλίας είναι ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση. Μαθαίνουμε και εξασκούμαστε στα φαινόμενα, θεωρώντας ότι τα παιδιά διδάσκονται για πρώτη φορά την Αρχαία Ελληνική. Κάθε φαινόμενο εξηγείται και αναλύεται με πολύ πρακτική κυρίως μέσα στην τάξη.
  • Η επόμενη χρονιά είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Είναι δύσκολο για μια μαθήτρια και έναν μαθητή να δουλέψει για πρώτη φορά συστηματικά και ουσιαστικά στη Γ’ Λυκείου το άγνωστο κείμενο. Η Β’ Λυκείου λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε μεθοδικά και έξυπνα, ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια δυνατή βάση στα Αρχαία Ελληνικά.

Οι Πυλώνες του Προγράμματος Σπουδών

Ως εξειδικευμένο Θεωρητικό φροντιστήριο  το Φιλολογικό στη Β’ Λυκείου στοχεύει:

  • Στην κατανόηση των Γνωστικών αντικειμένων
  • Στην κάλυψη των κενών με τρόπο ουσιαστικό, βασισμένο στην κατανόηση και την πρακτική
  • Στην ενδυνάμωση της ικανότητας των παιδιών στον Γραπτό Λόγο, κάτι που είναι η βάση όλου του προγράμματος σπουδών.
  • Στη γνωριμία με το μάθημα της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας Κατεύθυνσης από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Άγνωστο της Β’ Λυκείου. Πρόκειται για ένα γνωστικό αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δε βοηθά τα παιδιά μόνο βαθμολογικά. Τους προσφέρει αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση που νοιώθουμε, όταν κατακτούμε μια γνώση πραγματικά όμορφη και ουσιαστική.