Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ανά τάξη βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους κάθε μαθήτριας και μαθητή. Πιο συγκεκριμένα:

Στη Β’ Λυκείου

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ξεκινώντας από την αρχή. Η θέση μας είναι ότι ο μαθητής της Ανθρωπιστικής που ξεκινά τη Β’ Λυκείου δεν έχει αφομοιώσει τις περισσότερες φορές την ύλη που έχει διδαχθεί στις προηγούμενες τάξεις με αποτέλεσμα να προσεγγίζει το μάθημα με κάποιον φόβο.

Η συγκεκριμένη τάξη μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα από μηδενική βάση και μέσα από τις ασκήσεις και την επαφή με το κείμενο και να προετοιμάσουμε τα παιδιά για το άγνωστο κείμενο της Γ’ Λυκείου.

Φυσικά, παρέχεται και εξατομικευμένη βοήθεια. Τα τμήματά μας είναι ομοιογενή με βάση το επίπεδο που βρίσκεται η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, ώστε η εξέλιξή τους να είναι ομαλή και σταθερή. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται και στις άλλες τάξεις.

 

 

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών - Ο Διόνυσος Πλέει - Κύλιξ του Εξηκία

Στη Γ’ Λυκείου

Στη Γ’ Λυκείου φυσικά, πλην του αγνώστου ιδιαίτερη  έμφαση δίδεται στον Φάκελο Υλικού ( το γνωστό στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές ). Πρόκειται για Φιλοσοφικά Κείμενα που φιλοδοξούν να δώσουν στους μαθητές μια εικόνα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας σε μεγάλο εύρος χρόνου (Σοφιστική, Πλάτων, Αριστοτέλης, Επικούρειοι, Στωικοί).

 

Το Αδίδακτο Κείμενο

Το αδίδακτο κείμενο ή διαφορετικά “άγνωστο”, οπως έχει επικρατήσει να λέγεται έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικό μετά την αλλαγή στη βαθμολόγηση των Πανελληνίων εξετάσεων. Πλέον βαθμολογείται όσο και το διδαγμένο κείμενο. Είναι εξαιρετικά βοηθητικό για τους μαθητές μας ότι εξασκούνται στο αδίδακτο κείμενο δύο φορές την εβδομάδα. Σε καθημερινή βάση υπάρχουν ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπου αναλύονται όλα τα φαινόμενα συντακτικού και γραμματικής.

Συμπερασματικά

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι σημαντικό να βασίζεται στην κατανόηση και την ανάλυση των κειμένων. Πάνω εκεί θα στηριχθεί και η μελέτη των μαθητών, η οποία εξετάζεται σε εβδομαδιαία βάση με ωριαία διαγωνίσματα και τρίωρα κριτήρια.

 

Η σημασία του μαθήματος της Έκθεσης

Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε πόσο το μάθημα της Έκθεσης, το οποίο είναι και ο πυλώνας του προγράμματος σπουδών βοηθά Τις μαθήτριες και τους μαθητές να αποδώσουν τις δύσκολες φιλοσοφικές έννοιες που συναντούν. Ταυτόχρονα είναι και η βάση, η οποία μας επιτρέπει να αποδώσουμε σε σωστά Νέα Ελληνικά το αδίδακτο κείμενο.

Εξατομικευμένη βοήθεια προσφέρεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η τάξη είναι απαιτητική και το Φιλολογικό στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των παιδιών.

Στην Α’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι μια τάξη προπαρασκευαστική. Είναι πολύ σημαντικό η μαθήτρια και ο μαθητής να αποκτήσουν μια πραγματική εικόνα της δομής και φιλοσοφίας των μαθημάτων.

Επίσης, να κατανοήσουν τις δικές τους δεξιότητες και να ανακαλύψουν σταδιακά την Κατεύθυνση που τους ταιριάζει.

Βάση της διδασκαλίας μας είναι βέβαια η κατανόηση των φαινομένων. Τα Αρχαία γίνονται πολύ ενδιαφέροντα και κατανοητά, όταν προσεγγίζονται σωστά.

 

Η Τράπεζα Θεμάτων της Α’ Λυκείου

Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην εξεταατέα ύλη της Α’ Λυκείου αυξάνει τον συντελεστή δυσκολίας του μαθήματος για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη Β’ Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών μας είναι δομημένο με τρόπο που οι μαθητές μας είναι απόλυτα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα θέματα που θα συναντήσουν στις τελικές εξετάσεις.

 

Το Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τα Αρχαία Ελληνικά. Οι έννοιες, όπως της δασείας για παράδειγμα είναι λογικό να αγχώνουν και να προβληματίζουν. Αυτό που είναι σημαντικό στο Γυμνάσιο είναι να προσεγγίσουμε και να εξηγήσουμε τα απολύτως βασικά, εστιάζοντας στην αντιστοιχία με τα Νέα Ελληνικά.

Θεωρούμε ότι, εφόσον σε αυτές τις τρεις τάξεις το παιδί χτίσει τη γνώση της μητρικής του γλώσσας – της Νέας Ελληνικής – και μάθει να γράφει και να εκφράζεται σωστά- θα αποκτήσει και μια πολύ καλή σχέση με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.