Έκθεση για το Γυμνάσιο
Έκθεση για το Γυμνάσιο – Βάση επιτυχίας

Έκθεση για το Γυμνάσιο, ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτητικό μάθημα. Η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου επηρεάζει όλα τα γνωστικά πεδία και αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του μαθητή. Η βελτίωσή μας, όταν παράγουμε σωστό λόγο βοηθά να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας.

 

Η βελτίωσή μας στον Γραπτό Λόγο έρχεται – πολύ απλά – γράφοντας. Στο  Φιλολογικό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της αυτενέργειας και κυρίως στη δυνατότητα των μαθητών μας να εκφράζονται σωστά και αποτελεσματικά μέσα από τα κείμενά τους.

 

Η διαφοροποίηση

Οι μαθητές του Γυμνασίου καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικού είδους κείμενα από αυτά που είχαν συνηθίσει στα προηγούμενα σχολικά τους χρόνια. Απομακρυνόμαστε σταδιακά από την περιγραφή και στρεφόμαστε στην πύκνωση και την ανάλυση εννοιών. Το Φιλολογικό έρχεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

 

Έκθεση για το Γυμνάσιο, τα τμήματα

Ειδικά τμήματα έκθεσης λειτουργούν για όλες τις τάξεις με βασικό χαρακτηριστικό, πέραν της διδασκαλίας από δύο διδάσκοντες, τη διαδικασία της ίδιας της γραφής, που πραγματοποιείται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

Η εξειδίκευση μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στο γνωστικό αντικείμενο. Η διδασκαλία της Έκθεσης στο Φιλολογικό χαρακτηρίζεται από τη συνεχή πρακτική. Η βελτίωση στον γραπτό λόγο μπορεί να έρθει μόνο γράφοντας.

Το πρώτο μας μέλημα είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της γραφής. Είναι γεγονός ότι για τους τωρινούς μαθητές, οι οποίοι είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία, η γραφή παρουσιάζει συχνά δυσκολίες.

Η βάση του Προγράμματος Σπουδών είναι ακριβώς αυτή η εξοικείωση και η βελτίωση στον γραπτό λόγο. Αυτή η βελτίωση δεν αφορά μόνο το μάθημα της Έκθεσης. Θα λέγαμε ότι επηρεάζει και μη γλωσσικά μαθήματα. Όταν – μέσω της Έκθεσης – μαθαίνουμε να οργανώνουμε τη σκέψη μας, αυτό θα βελτιώσει την εικόνα του κάθε γραπτού μας.

 

Το πλαίσιο της διδασκαλίας

Υπηρετώντας αυτή τη φιλοσοφία έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε:

  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ( 3 – 6 ατόμων)
  • Συνεχή βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μας – Εξοικείωση με τη διαδικασία της παραγωγής λόγου
  • Εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης, το οποίο γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου.
  • Διόρθωση και επιμέλεια του γραπτού κειμένου των μαθητών μας και από τους δύο διδάσκοντες του μαθήματος.
  • Εξατομικευμένη βοήθεια για τον κάθε μαθητή μας, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και τους δικούς του στόχους, όσον αφορά το μάθημα.

 

Η περίοδος της Θερινής Προετοιμασίας

Για τα παιδιά που επιθυμούν να βελτιώσουν τις Γλωσσικές τους δεξιότητες υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών για 4 εβδομάδες, αμέσως μετά το πέρας των ενδοσχολικών τους εξετάσεων.

Στόχος μας είναι μέσα από την πρακτική, τις γλωσσικές ασκήσεις, την καθοδήγηση στα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή λόγου, η βελτίωση αλλά και η εξοικείωση με τη διαδικασία του γραπτού λόγου.

Ταυτόχρονα επιδιώκουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παράξουν σωστό γραπτό λόγο, κάτι που τους δίνει το κίνητρο να συνεχίσουν την προσπάθεια και να βελτιώνονται.

Έκθεση για το Γυμνάσιο