Φροντιστήριο Ανθρωπιστικής και Έκθεσης

Το Φροντιστήριο Ανθρωπιστικής και Έκθεσης Φιλολογικό βρίσκεται στο κέντρο του Κορυδαλλού και είναι Eξειδικευμένο στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Επίσης, ως Γλωσσικό Φροντιστήριο είναι η καλύτερη επιλογή για το μάθημα της Έκθεσης σε όλες τις τάξεις και Κατευθύνσεις.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, κάτι που οδηγεί στην κατανόηση των ζητουμένων και ταυτόχρονα στη δυνατότητα των μαθητών μας να εκφράζονται σωστά και αποτελεσματικά μέσα από τον γραπτό λόγο.

Ειδικά τμήματα Εκθεσης λειτουργούν για όλες τις τάξεις με βασικό χαρακτηριστικό, πέραν της διδασκαλίας, τη διαδικασία της ίδιας της γραφής, που πραγματοποιείται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

Οι Σταθερές και ο Τρόπος Διδασκαλίας
 Υπηρετώντας αυτή τη φιλοσοφία έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε:
  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ( 3 – 6 ατόμων)
  • Συνεχή βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μας – Εξοικείωση με τη διαδικασία της γραπτής Παραγωγής λόγου.
  • Εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης, το οποίο γράφεται στον χώρο του Φροντιστηρίου.
  • Διόρθωση και επιμέλεια του γραπτού κειμένου των μαθητών μας και από τους δύο διδάσκοντες του μαθήματος.
Εξατομικευμένη Βοήθεια

Η Εξειδίκευση μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε βάθος στα Γνωστικά μας αντικείμενα και να παράσχουμε Εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές μας.

Είναι πολύ σημαντική η ατομική βελτίωση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προσωπική μέριμνα και το ενδιαφέρον του διδάσκοντος. Ως Εξειδικευμένο Φροντιστήριο Ανθρωπιστικής και Έκθεσης αυτό είναι κάτι που μπορούμε και το προσφέρουμε.

Η Ποιότητα

Το Φροντιστήριό μας καλύπτει τους δύο στόχους που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία των Γλωσσικών μαθημάτων: Εξειδίκευση και εμβάθυνση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούμαστε, καθώς παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα οποία αφορούν το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης για όλες τις Τάξεις και όλα τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η Αποτελεσματικότητα

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας εισάγονται στις σχολές προτίμησής τους – αποτέλεσμα καταρχάς της δικής τους προσπάθειας – με την προσωπική και εξατομικευμένη καθοδήγηση των καθηγητών μας. Οι συχνοί κύκλοι διαγωνισμάτων, που συμβαδίζουν με την πρόοδο των μαθητών βοηθούν τους διδασκομένους να γνωρίζουν το πραγματικό τους επίπεδο σε σχέση με τον στόχο που έχουν επιλέξει.

Η Επιμέλεια κειμένου 

Σε κάθε κριτήριο γίνεται επιμέλεια του κειμένου. Δεν εντοπίζουμε απλά τα εκφραστικά και νοηματικά σφάλματα. Καθοδηγούμε τους μαθητές μας στο να εκφράσουν τα νοήματά τους καλύτερα.

Αυτό συμβαίνει και στα δυνατά σημεία του κειμένου τους. Τα εντοπίζουμε μαζί και τους βοηθούμε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τους εναλλακτικούς τρόπους γραφής.

Διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων σε όλες τις τάξεις

Σε κάθε τάξη οι μαθήτριες και οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να έχουν την καταλληλότερη βοήθεια σε όλα τα Φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου αλλά και της Α’ Λυκείου. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα Σπουδών και αυτών των Τάξεων.

Τα Διαδικτυακά μας ΤμήματαΦροντιστήριο Ανθρωπιστικής και Έκθεσης Φιλολογικό στον Κορυδαλλό. Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών και Έκθεση Αποκλειστικά.

Στη νέα μας ιστοσελίδα που απευθύνεται αποκλειστικά σε όσες και όσους επιθυμούν να κάνουν διαδικτυακά μαθήματα μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών, να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά μας video, τα οποία παρέχονται στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες στα ολιγομελή διαδικτυακά μας τμήματα.

Η Διεύθυνση Σπουδών
  • Ο Μάκης Τσελέντης αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ΕΚΠΑ στην Κλασική Φιλολογία και την Αρχαιολογία με ειδίκευση την Ιστορία της Τέχνης συνέχισε στο Université Libre de Bruxelles, όπου υπό την καθοδήγηση του κορυφαίου Αριστοτελιστή Λάμπρου Κουλουμπαρίτση ειδικεύτηκε στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους αυτή γονιμοποιεί τη σύγχρονη φιλοσοφική – και όχι μόνο – σκέψη.
  • Η Ρίτα Σουλάρη αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ εξειδικεύτηκε στην επιμέλεια κειμένων. Η μελέτη της εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσονται οι δεξιότητες που αφορούν τη σύνθεση και παραγωγή γραπτού λόγου. Παράλληλα ολοκλήρωσε και το πρόγραμμα σπουδών της στο τμήμα Γλωσσολογίας.