Το Φιλολογικό Φροντιστήριο εδρεύει στον Κορυδαλλό και είναι εξειδικευμένο στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης, ως Γλωσσικό Φροντιστήριο είναι η καλύτερη επιλογή για το μάθημα της Έκθεσης σε όλες τις τάξεις και Κατευθύνσεις. Η συνεξέταση Έκθεσης και Λογοτεχνίας καθιστά το μάθημα πιο απαιτητικό, ταυτόχρονα όμως και πολύ πιο ενδιαφέρον.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της αυτενέργειας και κυρίως στη δυνατότητα των μαθητών μας να εκφράζονται σωστά και αποτελεσματικά μέσα από τον γραπτό λόγο.

Ειδικά τμήματα έκθεσης λειτουργούν για όλες τις τάξεις με βασικό χαρακτηριστικό, πέραν της διδασκαλίας, τη διαδικασία της ίδιας της γραφής, που πραγματοποιείται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

 

Η Επιμέλεια κειμένου

Σε κάθε κριτήριο γίνεται επιμέλεια του κειμένου. Δεν εντοπίζουμε απλά τα εκφραστικά και νοηματικά σφάλματα. Καθοδηγούμε τους μαθητές μας στο να εκφράσουν τα νοήματά τους καλύτερα.

Αυτό συμβαίνει και στα δυνατά σημεία του κειμένου τους. Τα εντοπίζουμε μαζί και τους βοηθούμε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τους εναλλακτικούς τρόπους γραφής.

 

Το Φιλολογικό Φροντιστήριο

 

Η Ποιότητα

Το Φιλολογικό Φροντιστήριο έρχεται να καλύψει τους δύο στόχους που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία των Γλωσσικών μαθημάτων: Εξειδίκευση και εμβάθυνση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούμαστε, καθώς παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα Εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης για όλες τις Τάξεις και όλα τα μαθήματα της Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης.

 

Έκθεση για όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις

Το Φιλολογικό είναι το κατάλληλο φροντιστήριο για τη μαθήτρια και το μαθητή που επιθυμεί να δουλέψει σοβαρά το μάθημα της Έκθεσης και να έχει αποτέλεσμα η προσπάθειά του. Ειδικά τμήματα έκθεσης λειτουργούν για κάθε τάξη και σε όλες τις Κατευθύνσεις.

 

Διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων σε όλες τις τάξεις

Σε κάθε τάξη οι μαθήτριες και οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να έχουν την καταλληλότερη βοήθεια σε όλα τα Φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου αλλά και της Α’ Λυκείου. Ενημερωθείτε και για τα εξατομικευμένα Προγράμματα Σπουδών του Φιλολογικού.

 

Διεύθυνση Σπουδών:

Μάκης Τσελέντης       Φιλόλογος – Ιστορικός Τέχνης

Ρίτα Σουλάρη                Φιλόλογος – Επιμελήτρια Κειμένων