Το Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου 2018 – 2019

Πρόσφατα αναγγέλθηκε το νέο σύστημα εισαγωγής στις Πανεπιστημιακές σχολές. Σε ό,τι αφορά τις Ανθρωπιστικές Σπουδές αποφασίστηκε να αντικατασταθεί το μάθημα των Λατινικών με το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού τα μαθήματα Κατεύθυνσης της Γ’ Ανθρωπιστικής προσφέρονται στους μαθητές μας από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Β' Λυκείου 2018 - 2019 : Για το άρθρο μας επιλέξαμε μια φωτογραφία που απεικονίζει κομφετί στον αέρα.

 

Έτσι, επιτυγχάνουμε καλύτερη αφομοίωση γνώσεων και εξοικείωση με τα συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα στο αντίστοιχο κείμενό μας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου έχει επομένως διαμορφωθεί για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας, ώστε να πληροφορηθείτε για τις αλλαγές και το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών.