Το Μάθημα των Λατινικών στη Β’ Λυκείου
Το Μάθημα των Λατινικών – Η μέθοδος

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών διδάσκονται το μάθημα των Λατινικών από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Ο στόχος μας είναι να αφομοιώσουν το μεγαλύτερο τμήμα της Γραμματικής και να γνωρίσουν τα κείμενα, καθώς το Γλωσσικό μάθημα απαιτεί χρόνο και εξάσκηση. Με ασκήσεις και διαγωνίσματα σε εβδομαδιαία βάση, συγκροτούμε μια σταθερή γνώση που μας οδηγεί με σιγουριά στη Γ’ Λυκείου. Δεν περιοριζόμαστε στα κείμενα που είναι στη διδακτέα ύλη της τάξης τους, αντιθέτως φροντίζουμε να προχωρήσουν και στην ύλη της Γ’ Λυκείου.

 

Το μάθημα των λατινικών στη Β' ΛυκείουΤοιχογραφία από Ρωμαϊκή Villa.

 

 

Η δυσκολία του μαθήματος

 

 

Η άποψη ότι συνυπολογίζοντας τον βαθμό δυσκολίας των υπολοίπων μαθημάτων κατεύθυνσης το μάθημα των Λατινικών είναι το πιο βατό μπορεί να θεωρηθεί – πλέον – μόνο εν μέρει σωστή.

Η νέα εξεταστέα ύλη για το μάθημα δεν είναι μόνο ποσοτικά μεγάλη αλλά και ποιοτικά η πιο δύσκολη, καθώς έχουν προστεθεί φαινόμενα όπως ο πλάγιος λόγος και η γερουνδιακή έλξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κείμενα 46, 47, 48, 49 και 50 τα οποία προστέθηκαν στην ύλη ήταν η εξεταστέα ύλη του μαθήματος των Λατινικών στις σχολές της Φιλοσοφικής (ΕΚΠΑ) στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης.

Με βάση όλα αυτά τα Προγράμματα Σπουδών του Φιλολογικού έχουν προσαρμοστεί, ώστε να έχουν προστεθεί επιπλέον ώρες διδασκαλίας για το μάθημα, χωρίς επιπλέον κόστος.

 

 

Η Πρόταση του Φιλολογικού για το μάθημα των Λατινικών

 

Στο Φιλολογικό, πέραν της πολύ καλής επίδοσης στην εξεταστέα ύλη του σχολείου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία κατά τη διάρκεια της Β’ Λυκείου:

  • Αφενός να καλύψουμε το μεγαλύτερο τμήμα της γραμματικής, το οποίο θα συναντήσουμε στη Γ’ Λυκείου
  • και αφετέρου οι μαθήτριες και οι μαθητές μας να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα συντακτικά φαινόμενα, αφού τα αναλύσουμε και τα εξηγήσουμε διεξοδικά.

Επιπλέον, μέσα από τα κείμενα οι μαθητές μας εξοικειώνονται με φαινόμενα που συναντάμε μόνο στη Λατινική. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε τη χρήση της αφαιρετικής τη συχνότατη χρήση της παθητικής φωνής, την ακολουθία των χρόνων.

Φυσικά, πολλά από αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν και σήμερα στις λεγόμενες Λατινογενείς Γλώσσες ( Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά ). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος που σε αυτές τις γλώσσες δηλώνεται η αυτοπάθεια.

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας είναι σημαντικό αυτού του είδους οι γνώσεις να μεταβιβάζονται. Κάνουν και το μάθημα ελκυστικό και κυρίως βοηθούν την κατανόηση.

 

 

Πυλώνας της Διδασκαλίας, η Κατανόηση

 

Σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Φιλολογικού, η βασική αρχή είναι ότι η μαθήτρια και ο μαθητής πρέπει να βοηθηθεί, ώστε να κατανοεί καλά το γνωστικό αντικείμενο. Με βάση αυτή τη Φιλοσοφία:

 

  • Τα μαθήματα Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου διδάσκονται στο Φροντιστήριό μας από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

 

  • Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Έκθεση και την Παραγωγή Λόγου. Βάση του προγράμματος σπουδών είναι η πρακτική που γίνεται μέσα στην τάξη και το εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης που γράφεται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

 

  • Τα Αρχαία Ελληνικά προσεγγίζονται από μηδενική βάση. Στους μαθητές μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουν από την αρχή και σωστά τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μέσα από τη διδασκαλία του Αγνώστου Κειμένου. Η μαθήτρια και ο μαθητής που τελειώνει τη Β’ Λυκείου είναι σε θέση να έχει καλή κατανόηση ενός Αττικού κειμένου.

 

  • Η Ιστορία Κατεύθυνσης διδάσκεται και αυτή σε εβδομαδιαία βάση. Στοχεύουμε πρωτίστως να ενισχύσουμε την κατανόηση των μαθητών , καθώς ο τρόπος που είναι γραμμένο το βιβλίο αλλά και οι χρονικές περίοδοι που αναλύονται είναι κάτι νέο για αυτούς.

 

Τα Λατινικά είναι Γλωσσικό Μάθημα. Θέλουν χρόνο και εξάσκηση. Η μαθήτρια και ο μαθητής του Φιλολογικού ξεκινά από την αρχή της χρονιάς. Έχει τον χρόνο να αφομοιώσει με πρακτική και ασκήσεις το μεγαλύτερο μέρος της βασικής γραμματικής. Το ίδιο συμβαίνει και με το συντακτικό. Ολοκληρώνοντας και τη θερινή προετοιμασία, υπάρχει εποπτεία μεγάλου μέρους της ύλης, που θα διδαχθούν στη Γ’ Λυκείου.