Το μάθημα της Κοινωνιολογίας στο Φιλολογικό

Το μάθημα της κοινωνιολογίας εξετάζεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα σπουδών μας έχει διαμορφωθεί ανάλογα, τόσο για τη Γ’ Λυκείου, όσο και για την προετοιμασία της Β’ Λυκείου, η οποία ξεκινά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

 

Το μάθημα της Κοινωνιολογίας στο Φιλολογικό: Επιλέξαμε μια αφηρημένη γωτογραφική σύνθεση σε ανοιχτό γκρι με πράσινες πινελιές, κάτι που δηλώνει τις λεπτές σχέσεις των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Οι απαιτήσεις του μαθήματος

Η κοινωνιολογία μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη λογική που διέπει συνολικά τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες. Σε συνδυασμό με τον Φιλοσοφικό Λόγο, ο οποίος μας φέρνει στις απαρχές της Δυτικής σκέψης και Φιλοσοφίας και το μάθημα της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις μιας κοινωνίας άμεσα συνυφασμένης με τη δική μας, το μάθημα της Κοινωνιολογίας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που αφορούν όλους μας.

Η θεωρητική σκέψη συναντά την πρακτική εφαρμογή και η κατανόηση περνά μέσα από τη μελέτη των πηγών, όπως ακριβώς και στο μάθημα της Ιστορίας.

 

 

Ο τρόπος διδασκαλίας

 

Οι άξονες της διδασκαλίας βασίζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που εγείρει το μάθημα ως εξεταστέο σε επίπεδο Πανελλαδικών. Απαιτείται αφαιρετική και συνθετική σκέψη. Καλούμαστε να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα μέσα από μια συστημική προσέγγιση, να τα εντάξουμε στις κοινωνικές δυνάμεις που αλληλεπιδρούν και να διαβλέψουμε τους τρόπους που οι κοινωνίες εξελίσσονται σε ένα όλο και πιο περίπλοκο πλαίσιο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μελέτη των πηγών. Εδώ, αρωγός είναι και το μάθημα της ιστορίας και είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για τις μαθήτριες και τους μαθητές να μπορούν να εντοπίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα. Η μελέτη των πηγών και η απόδοση των ζητουμένων σε καλό νεοελληνικό λόγο είναι ο άλλος άξονας διδασκαλίας. Δε φτάνει μόνο να έχουμε κατανοήσει τη θεωρία που περιλαμβάνεται στο βιβλίο και να έχουμε εντοπίσει και μελετήσει αντίστοιχες πηγές. Το βασικότερο είναι να μπορούμε να αποδώσουμε το περιεχόμενο της σκέψης μας με λόγο διαυγή και ξεκάθαρο.

Το μάθημα της Έκθεσης αναδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση ως το σημαντικότερο, ως η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται και η κατανόηση των εννοιών αλλά και η παραγωγή τους σε γραπτό λόγο.

 

 

Η κοινωνιολογία στο πρόγραμμα σπουδών του Φιλολογικού

Η κοινωνιολογία διδάσκεται:

  • 4 ώρες στη Γ’ Λυκείου
  • 4 ώρες στη θερινή προετοιμασία (από Β’ σε Γ’ Λυκείου)
  • 1,5 ώρες στη Β’ Λυκείου (από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου)

 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να το βρίσκετε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου.