Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ είναι σίγουρα το πιο ρευστό μάθημα που οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν. Ειδικά με την είσοδο του Λογοτεχνικού κειμένου, παράλληλα με το μη λογοτεχνικό κείμενο, το νέο σύστημα απαιτεί από τους μαθητές αυξημένες γλωσσικές δεξιότητες και καλή προετοιμασία.   Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ, οι λεπτομέρειες Ήδη από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ.