Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ είναι σίγουρα το πιο ρευστό μάθημα που οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν. Ειδικά με την είσοδο του Λογοτεχνικού κειμένου, παράλληλα με το μη λογοτεχνικό κείμενο, το νέο σύστημα απαιτεί από τους μαθητές αυξημένες γλωσσικές δεξιότητες και καλή προετοιμασία.

 

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ, οι λεπτομέρειες

Ήδη από το σχολικό έτος 2017 – 2018, οι μαθητές του ΕΠΑΛ  εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Δίνονται δύο κείμενα, ένα  δημοσιογραφικό ή δοκιμιακό και ένα λογοτεχνικό.

Πρόκειται για κείμενα που δεν θα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι ζητείται από τους εξεταζόμενους να συνδυάσουν τις γλωσσικές και γνωστικές τους δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο Παραγωγής Λόγου και Κατανόησης.

Η Διδασκαλία στο Φιλολογικό

Στο Φιλολογικό το μάθημα διδάσκεται εβδομαδιαία  από δύο διδάσκοντες. Οι μαθητές μας γράφουν στον χώρο του Φροντιστηρίου, κάτι που διασφαλίζει την εξάσκηση και βελτίωσή τους.

Οι μαθητές του ΕΠΑΛ είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οικειότητα τόσο με τις Γλωσσικές Ασκήσεις, όσο και με την Παραγωγή Λόγου μέσα σε συγκεκριμένο Επικοινωνιακό Πλαίσιο.

 

Οι Γλωσσικές Ασκήσεις

Αυτές θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες:

  • Καταρχάς, τις ερωτήσεις κατανόησης πάνω στα δύο κείμενα που οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν. Κάποιες φορές και ειδικά στο Λογοτεχνικό Κείμενο, οι λέξεις ίσως να μην είναι οικείες. Επομένως μέρος της προετοιμασίας έχει να κάνει και με την ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών να αφομοιώσουν ένα πιο ειδικό, πιο τεχνικό λεξιλόγιο. Είναι ιδιάιτερα σημαντικό, επίσης, να έντοπίζουμε την πρόθεση του γράφοντος, το επικοινωνιακό πλαίσιο και τις μορφοσυντακτικές δομές που επιλέγει για να εκφράσει τη σκέψη του. 
  • Τις καθαρά Γλωσσικές: Συνώνυμα, Αντώνυμα, Ετυμολογία κλ.π. Το βασικό ζητούμενο εδώ είναι να μπορούν να εντάξουν τις συγκεκριμένες λέξεις σε ομάδες προτάσεων, να αλλάξουν τη σύνταξη μιας περιόδου από ενεργητική σε παθητική και αντίστροφα, να κάνουν το ύφος πιο οικείο ή πιο επίσημο.

Η Παραγωγή Λόγου

Παραγωγή Λόγου δεν είναι μόνο η Έκθεση που οι μαθητές καλούνται να γράψουν. Σε διάφορα σημεία του Κριτηρίου ζητείται από τους εξεταζομένους να γράψουν αναπτύσσοντας τη σκέψη τους.

Αυτή η ικανότητα αναπτύσσεται σταδιακά. Τα Γλωσσικά μαθήματα χρειάζονται χρόνο και μια κανονικότητα στην εξάσκηση, ώστε κάποια στιγμή το γραπτό μας να είναι ολοκληρωμένο και άρτιο.

 

Η Πρακτική

Θα λέγαμε πολύ απλά ότι μαθαίνουμε να γράφουμε, γράφοντας. Στο Φιλολογικό βασική μας αρχή στο Πρόγραμμα Σπουδών μας είναι η εξάσκηση σε εβδομαδιαία βάση. Είναι σημαντικό ο μαθητής να λαμβάνει εξατομικευμένη βοήθεια και να εστιάζουμε στο να τον εφοδιάσουμε και με εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης.

Με άλλα λόγια, να μην εστιάζουμε μόνο στο σφάλμα αλλά και στην καλογραμμένη πρόταση δείχνοντας και έναν εναλλακτικό τρόπο που θα μπορούσε να γραφεί. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τον πλούτο και τη μαγεία της Γλώσσας. Τα αποτελέσματα έρχονται μέσα από την εξοικείωση και την πρακτική.

 

Η Θερινή Προετοιμασία

Στο Φιλολογικό προσφέρονται δύο τύποι προετοιμασίας στο μάθημα της Έκθεσης.

  • Καταρχάς η προετοιμασία για τα παιδιά που τελειώνουν τη Β’ Λυκείου και ετοιμάζονται για τη Γ’ Λυκείου και τις Πανελλήνιες.

Οι ίδιες αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού, εφαρμόζονται και για τις μαθήτριες και τους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα της έκθεσης και φοιτούν στο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές μας – και κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας – γράφουν εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο επιμελείται και διορθώνεται και αξιολογείται και από τους δύο διδάσκοντες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι φυσικά η πρακτική κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με την καθοδήγηση των διδασκόντων οι μαθητές ενισχύουν την αυτενέργειά τους και βελτιώνονται στην πύκνωση και την παραγωγή λόγου.

  • Επίσης, και με την ίδια φιλοσοφία και πρακτική προσφέρονται προγράμματα προετοιμασίας για τη μαθήτρια και το μαθητή των άλλων τάξεων, που επιθυμεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του στο μάθημα της Έκθεσης.

 

Προτεινόμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά ένα κριτήριο αξιολόγησης στην έκθεση για το ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το νέο σύστημα εξέτασης. Για το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά video στα οποία έχουν πρόσβαση οι μαθήτριες και οι μαθητές του Φιλολογικού Φροντιστηρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, η οποία αφορά τα διαδικτυακά τμήματα και μαθήματα που παρέχει το φροντιστήριό μας.

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ.