Τμήματα Εκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

Η Έκθεση είναι πλέον το μάθημα με τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας σε όλες τις Κατευθύνσεις. Ενημερωθείτε για τα εξειδικευμένα τμήματα Έκθεσης του Φιλολογικού, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε υποψηφίους, που στοχεύουν στις υψηλόβαθμες σχολές όλων των πεδίων.