Τμήματα αποφοίτων Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης λειτουργούν στο Φιλολογικό Φροντιστήριο από τη θερινή προετοιμασία κάθε σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα για τους αποφοίτους όλων των κατευθύνσεων λειτουργούν τα εξειδικευμένα τμήματα έκθεσης που στοχεύουν σε σχολές πρώτης προτίμησης.

Υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα για αποφοίτους που έχουν αποφοιτήσει τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και έχουν την ύλη περισσότερο πρόσφατη καθώς και για αποφοίτους προηγούμενων ετών οι οποίοι προσεγγίζουν τα φαινόμενα της διδακτέας ύλης με διαφορετική οπτική.

Τα τμήματά μας συγκροτούνται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο και την στόχευση του υποψηφίου.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για τους υποψηφίους που επιθυμούν υπάρχει και το διετές εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα μιας προετοιμασίας – ειδικά στο γλωσσικό επίπεδο – συμβατής με το βεβαρημένο πρόγραμμα ενός ενηλίκου, που επιθυμεί να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις.