Τμήματα Αποκλειστικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικής 2020 και 2021

Στο Φιλολογικό λειτουργούν τμήματα αποφοίτων, τα οποία αφορούν όσες και όσους αποφοίτησαν τα έτη 2020 και 2021. Τις συγκεκριμένες χρονιές είχαμε κάποιες ιδιατερότητες. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάστηκαν στο μάθημα της Κοινωνιολογίας και ταυτόχρονα η ύλη στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία ήταν μικρότερη από αυτήν που θα κληθούν να εξεταστούν το 2022.

 

Τμήματα Αποκλειστικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικής 2020 και 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μάθημα των Λατινικών

 

Η εισαγωγή του μαθήματος των Λατινικών, το οποίο αντικαθιστά το μάθημα της Κοινωνιολογίας ως εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι η σημαντικότερη αλλαγή του νέου συστήματος. Τα Λατινικά διδάσκονται  από τη Β’ Λυκείου και μάλιστα έχουν προστεθεί αρκετά επιπλέον κεφάλαια σε σχέση με την εξεταστέα ύλη παρελθόντων ετών. Το μάθημα έχει γίνει ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς πλέον εξετάζονται φαινόμενα, όπως ο πλάγιος λόγος αλλά και η γερουνδιακή έλξη.

 

 

Το εξειδικευμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Στα Αρχαία Ελληνικά η ύλη περιλαμβάνει και τα 22 κείμενα του σχολικού βιβλίου σε σχέση με τα 15 που εξετάστηκαν τόσο το 2020, όσο και το 2021. Αντίστοιχες αλλαγές έχουμε και στο μάθημα της Ιστορίας.

Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι πρέπει να έχουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

 

Οι δυνατότητες συμμετοχής στα τμήματα

Τα μαθήματα γίνονται και με φυσική παρουσία για όσους είναι κοντά αλλά και διαδικτυακά σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για όσες και όσους κατοικούν σε άλλες περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση στο μετρό.

 

Το σχολικό έτος 2022 – 2023

Η θερινή προετοιμασία για το σχολικό έτος 2022 – 2023 θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στο 210 4941314.