Τμήματα Έκθεσης Αποκλειστικά για Αποφοίτους

Τμήματα Έκθεσης Αποκλειστικά για Αποφοίτους. Στο Φιλολογικό λειτουργούν τμήματα για αποφοίτους όλων των Κατευθύνσεων στο μάθημα της Έκθεσης.

Η διδασκαλία είναι δίωρη και περιλαμβάνει – εκτός της παράδοσης – αναλυτική διόρθωση και επιμέλεια κειμένου.

Τμήματα Έκθεσης Αποκλειστικά για Αποφοίτους

 

Τα τμήματα απευθύνονται σε αποφοίτους όλων των Κατευθύνσεων, καθώς η Έκθεση είναι το πιο ρευστό μάθημα που κάθε υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Η διδασκαλία γίνεται στον χώρο του Φροντιστηρίου και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας και τον προγραμματισμό ωρών και ύλης επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στο 210 4941314.