Έκθεση για το Γυμνάσιο
Έκθεση για το Γυμνάσιο – Βάση επιτυχίας

 

Έκθεση για το Γυμνάσιο, ένα ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτητικό μάθημα. Η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου επηρεάζει όλα τα γνωστικά πεδία και αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του μαθητή. Η βελτίωσή μας, όταν παράγουμε σωστό λόγο βοηθά να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας.

 

Έκθεση για το Γυμνάσιο - Επιλέξαμε το σκίτσο μιας γυναίκας που γράφει.

 

 

Η βελτίωσή μας στον Γραπτό Λόγο έρχεται – πολύ απλά – γράφοντας. Στο  Φιλολογικό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της αυτενέργειας και κυρίως στη δυνατότητα των μαθητών μας να εκφράζονται σωστά και αποτελεσματικά μέσα από τα κείμενά τους.

 

 

Η διαφοροποίηση

 

Οι μαθητές του Γυμνασίου καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικού είδους κείμενα από αυτά που είχαν συνηθίσει στα προηγούμενα σχολικά τους χρόνια. Απομακρυνόμαστε σταδιακά από την περιγραφή και στρεφόμαστε στην πύκνωση και την ανάλυση εννοιών. Το Φιλολογικό έρχεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

 

 

Έκθεση για το Γυμνάσιο, τα τμήματα

 

Ειδικά τμήματα έκθεσης λειτουργούν για όλες τις τάξεις με βασικό χαρακτηριστικό, πέραν της διδασκαλίας από δύο διδάσκοντες, τη διαδικασία της ίδιας της γραφής, που πραγματοποιείται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

Η εξειδίκευση μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στο γνωστικό αντικείμενο. Η διδασκαλία της Έκθεσης στο Φιλολογικό χαρακτηρίζεται από τη συνεχή πρακτική. Η βελτίωση στον γραπτό λόγο μπορεί να έρθει μόνο γράφοντας.

Το πρώτο μας μέλημα είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της γραφής. Είναι γεγονός ότι για τους τωρινούς μαθητές, οι οποίοι είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία, η γραφή παρουσιάζει συχνά δυσκολίες.

Η βάση του Προγράμματος Σπουδών είναι ακριβώς αυτή η εξοικείωση και η βελτίωση στον γραπτό λόγο. Αυτή η βελτίωση δεν αφορά μόνο το μάθημα της Έκθεσης. Θα λέγαμε ότι επηρεάζει και μη γλωσσικά μαθήματα. Όταν – μέσω της Έκθεσης – μαθαίνουμε να οργανώνουμε τη σκέψη μας, αυτό θα βελτιώσει την εικόνα του κάθε γραπτού μας.

 

Το πλαίσιο της διδασκαλίας

Υπηρετώντας αυτή τη φιλοσοφία έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε:

 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ( 3 – 6 ατόμων)
 • Συνεχή βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μας – Εξοικείωση με τη διαδικασία της παραγωγής λόγου
 • Εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης, το οποίο γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου.
 • Διόρθωση και επιμέλεια του γραπτού κειμένου των μαθητών μας και από τους δύο διδάσκοντες του μαθήματος.
 • Εξατομικευμένη βοήθεια για τον κάθε μαθητή μας, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και τους δικούς του στόχους, όσον αφορά το μάθημα.

 

 

Η περίοδος της Θερινής Προετοιμασίας

 

Για τα παιδιά που επιθυμούν να βελτιώσουν τις Γλωσσικές τους δεξιότητες υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών για 4 εβδομάδες, αμέσως μετά το πέρας των ενδοσχολικών τους εξετάσεων.

Στόχος μας είναι μέσα από την πρακτική, τις γλωσσικές ασκήσεις, την καθοδήγηση στα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή λόγου, η βελτίωση αλλά και η εξοικείωση με τη διαδικασία του γραπτού λόγου.

Ταυτόχρονα επιδιώκουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παράξουν σωστό γραπτό λόγο, κάτι που τους δίνει το κίνητρο να συνεχίσουν την προσπάθεια και να βελτιώνονται.

Διαδικτυακά Τμήματα Θερινής Προετοιμασίας Έκθεσης

Για τη σωστή προετοιμασία στο μάθημα της Έκθεσης ξεκινάμε τη θερινή μας προετοιμασία στις 14 Ιουνίου. Το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ’ Λυκείου ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου. Το χειμερινό μας πρόγραμμα ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Τα διαδικτυακά τμήματα απευθύνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές όλων των Κατευθύνσεων από όλα τα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας και την ποιότητα και αποτελεσματικότητα που μπορεί να προσφέρει το εξατομικευμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού.

Για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στη Β’ Λυκείου το θερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου και τα μαθήματα για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Τα τμήματα – τόσο για τη Β’ όσο και για τη Γ’ Λυκειου – συγκροτούνται με βάση το επίπεδο, τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των μαθητών.

 

Διαδικτυακά Τμήματα Έκθεσης Θερινή Προετοιμασία

 

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φιλολογικού, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον τρόπο διδασκαλίας, διόρθωσης και εξέτασης του μαθήματος.

 

 

Θερινή Προετοιμασία Α’ προς Β’ Λυκείου 2022

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές που τελείωσαν την Α΄Λυκείου και θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών η Θερινή προετοιμασία ξεκινά στις 14 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου. Συνολικά είναι πέντε εβδομάδες μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών και της Έκθεσης.

Τα τρίωρα κριτήρια στη διδαχθείσα ύλη των Θερινών θα διεξαχθούν την Τετάρτη 31 Αυγούστου, την Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη και την Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη.

 

Θερινή Προετοιμασία Α΄ προς Β' Ανθρωπιστική 2022

 

 

 

Ο Προγραμματισμός των Ωρών 

 

Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Κριτήριο Έκθεσης 2 ώρες
Σύνολο Ωρών 10 ώρες

 

 

Το μάθημα της Έκθεσης (Γλώσσα)

 

Το σημαντικότερο μάθημα – και όχι μόνο στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών – είναι το μάθημα της Γλώσσας, της Έκθεσης. Εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη δυσκολία των περισσοτέρων παιδιών, εκεί και τα περιθώρια βελτίωσης μέσα από συστηματική δουλειά είναι μεγάλα. Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφουμε τις σκέψεις μας, η ικανότητα να εντάσσουμε τα γραφόμενα των κειμένων αναφοράς στην πρόθεση της γραφούσης ή του γράφοντος, η εστίαση στις τεχνικές που επηρεάζουν τον δέκτη είναι δεξιότητες που βοηθούν και στα υπόλοιπα γλωσσικά μαθήματα.

Στο Φιλολογικό γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για τη βελτίωση σε κάθε Γλωσσικό μάθημα είναι η τριβή με το αντικείμενο. Έτσι, πέραν της διδασκαλίας που πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα γράφουμε κριτήριο αξιολόγησης κάθε εβδομάδα υποχρεωτικά στον χώρο του φροντιστηρίου. Το κριτήριο διορθώνεται με τη φιλοσοφία της επιμέλειας κειμένου από δυο διδάσκοντες. Είναι απαραίτητο να εστιάζουμε στις συγκεκριμένες δυνατότητες και αδυναμίες της κάθε μαθήτριας και του κάθε μαθητή.

Ως εξειδικευμένος Γλωσσικός οργανισμός έχουμε τη δυναμική να παράσχουμε αυτήν ακριβώς την εξατομικευμένη βοήθεια και υποστήριξη.

 

 

 

Η Τράπεζα Θεμάτων

 

 

Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων έχει αυξήσει τις απαιτήσεις σε όλα τα μαθήματα, ιδιαίτερα όμως στο Γλωσσικό μάθημα καθώς τα κείμενα αναφοράς είναι απαιτητικά. Είναι μια θετική εξέλιξη στο επίπεδο της καλλιέργειας τοσο της σκέψης όσο και του γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητριών και μαθητών. Το Προγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού είναι προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις εστιάζοντας παράλληλα στη συνεχή γλωσσική βελτίωση των μαθητών του.

 

 

 

Προετοιμασία Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών

 

 

Από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η Β’ Ανθρωπιστική προετοιμάζεται στην ύλη των τεσσάρων Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της Θερινής προετοιμασίας δίνεται ιδιάιτερη έμφαση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών. Τα παιδιά έχουν διδαχθεί στα τρία έτη του Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου πληθώρα φαινομένων στα Αρχαία Ελληνικά. Είναι σαφές, ωστόσο για εμάς που διδασκουμε το μάθημα ότι η κατανόηση δε συνάδει με τον όγκο των πληροφοριών. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινούμε τη διδασκαλία από τα βασικά (το τι μπορεί να είναι η δασεία, για παράδειγμα, και τι ρόλο εξυπηρετεί).

Τα Αρχαία Ελληνικά, όπως και τα Λατινικά είναι γλώσσες αρχαικές, σύνθετες στη δομή τους, η οποία, όταν εξηγηθεί και αφομοιωθεί, είναι προσπελάσιμη από τις μαθήτριες και τους μαθητές. Ταυτόχρονα η γνωριμία των παιδιών με τα Λατινικά πραγματοποιείται μέσα από δύο άξονες. Καταρχάς εστιάζουμε στο ετυμολογικό πλαίσιο, καθώς οι λέξεις που συναντάμε στα κείμενα και εν γένει στην Λατινική  μας είναι οικείες από τις κυρίαρχες Ευρωπαικές Γλώσσες. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη συσχέτιση των Λατινικών με τα Αρχαία Ελληνικά.

Υπάρχουν κοινά φαινόμενα στις δυο γλώσσες και είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να εντοπίζουμε, για παράδειγμα, τη χρήση της μετοχής στα Λατινικά κάνοντας αναγωγή και γράφοντας την αντίστοιχη πρόταση στα Αρχαία Ελληνικά.

 

 

 

Τα εξειδικευμένα διαδικτυακά τμήματα

 

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές που επιλέγουν την διαδικτυακή εκπαίδευση λειτουργούν τμήματα αποκλειστικά διαδικτυακά που ακολουθούν το ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών στο γνωστικο πεδίο. Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας, ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο διδασκαλίας, την εξέταση και τις επαναλήψεις.

 

Θερινή Προετοιμασία Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστική 2022

Για το σχολικό έτος 2022 – 2023 η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών ξεκινά την Τρίτη 14 Ιουνίου. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 6 πλήρεις εβδομάδες μαθημάτων και μια εβδομάδα διαγωνισμάτων ακριβώς πριν την έναρξη των μαθημάτων της χειμερινής περιόδου στην διδαχθείσα ύλη των τεσσάρων Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

 • Διάρκεια Μαθημάτων (Έναρξη 14 Ιουνίου – Λήξη 22 Ιουλίου)
 • Διεξαγωγή Διαγωνισμάτων (29, 30, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου)

Θερινή Προετοιασία 2022 Γ΄Λυκείου Ανθρωπιστική

Εβδομαδιαία κατανομή ωρών
Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Ιστορία Κατεύθυνσης 4 ώρες
Λατινικά 5 ώρες
Έκθεση 4 ώρες
Σύνολο Ωρών 19 ώρες
 
 
Βασικοί Πυλώνες Διδασκαλίας και Εξάσκησης
 
 • Κάθε εβδομάδα τόσο στα θερινά. όσο και στο χειμερινό πρόγραμμα γράφεται στον χώρο του φροντιστηρίου κριτήριο Έκθεσης, το οποίο στη συνέχεια επιμελείται και διορθώνεται από δύο διδάσκοντες.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο μάθημα των Λατινικών, καθώς πλέον και η ύλη είναι αυξημένη και τα φαινόμενα ιδιαίτερα απαιτητικά. Το μάθημα διδάσκεται με τέτοιον τρόπο ώστε τα φαινόμενα της Λατινικής να συγκρίνονται με αυτά της Αρχαίας Ελληνικής. Έτσι, τα δύο γνωστικά αντικείμενα γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμα για τη μαθήτρια και τον μαθητή.
 • Στο μάθημα της Ιστορίας απαραίτητη είναι η διάκριση της ύλης σε μικρότερες υπομονάδες, κάτι που επιτρέπει στην υποψήφια και τον υποψήφιο – μέσω των συχνών επαναλήψεων και tests – να αφομοιώνει τα κείμενα και να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ανάλυση των παραθεμάτων.

 

 
Ο προγραμματισμός

 

Τα τμήματα συγκροτούνται με βάση την ομοιογένεια και το γνωστικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας είναι σημαντικό οι μαθήτριες και οι μαθητές να αποκτήσουν μια στέρεη γνωστική βάση σε μαθήματα που σε μεγάλο βαθμό είναι εντελώς διαφορετικά στη φιλοσοφία και στις απαιτήσεις με τα αντίστοιχα της Α΄ και Β’ Λυκείου.

Κατά τη θερινή προετοιμασία ακολουθούμε επακριβώς τον προγραμματισμό ωρών της χειμερινης περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθήτριες και μαθητές μας είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τον ρυθμό διδασκαλίας και επαναλήψεων των γνωστικών αντικειμένων.

 

 

Τα ξεχωριστά Διαδικτυακά Τμήματα

 

Η επιλογή της διαδικτυακής παρακολούθησης προσφέρεται από το Φιλολογικό σε ξεχωριστά τμήματα που απευθύνονται σε όσες και όσους επιλέξουν τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας. Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας, εξέτασης και διόρθωσης.

Τμήματα Εκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

Τμήματα Εκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης Στο Φιλολογικό λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα Έκθεσης για μαθήτριες και μαθητές όλων των Κατευθύνσεων που στοχεύουν σε σχολές πρώτης προτίμησης.

Τα τμήματα είναι αυστηρά ομοιογενή και ολιγομελή. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα και γράφεται υποχρεωτικά εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης, το οποίο στη συνέχεια διορθώνεται και επιμελείται από δύο διδάσκοντες.

Τμήματα Έκθεσης

 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας

Η μακρόχρονη εμπειρία και η εξειδίκευση των καθηγητών μας εξασφαλίζουν σταθερά κάθε χρόνο τις υψηλές βαθμολογίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή στις συγκεκριμένες σχολές.

Με την εισαγωγή του συντελεστή βαρύτητας για κάθε Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα – ο οποίος πλέον καθορίζεται από τις ίδιες τις Πανεπιστημιακές Σχολές – παρατηρούμε πως το μάθημα της Έκθεσης ανεξαρτήτου κατεύθυνσης έχει τον υψηλότερο συντελεστή συνολικά σε σχέση με τα άλλα μαθήματα.

Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τη Νομική Θεσσαλονίκης (30%,), την Ψυχολογία Θεσσαλονίκης (35%), τη Φιλοσοφία ΕΚΠΑ (35%), τη Σχολή Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης στην Κέρκυρα (40%), την Ψυχολογία στη Φλώρινα (35%), το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα (35%), τη σχολή Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία στο Ίλιον (40%),την Ψυχολογία στο Ρέθυμνο (35%) τη σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία στην Πάτρα (40%), τη σχολή Αγωγής και Φροντιδας στην Πρώιμη παιδική ηλικία στα Ιωάννινα (34%), το Παιδαγωγικό Προχολικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο (40%)και συνολικά όλες τις σχολές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Ξενόγλωσσων Φιλολογιών, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών,  όλων των βαθμίδων, οι οποίες έχουν συντελεστή τουλάχιστον 30%.

Οι στρατιωτικές σχολές (ΣΣΑΣ) έχουν ορίσει: Ψυχολόγων ΣΣΑΣ 35%, Νομικό ΣΣΑΣ (30%), Οικονομικό ΣΣΑΣ (30%). Οι σχολές του Λιμενικού έχουν ορίσει τον υψηλότατο συντελεστή 40%, το Διοικητικό της σχολής Ικάρων συντελεστή 35% και όλες οι σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (και αξιωματικών και αστυφυλάκων) συντελεστή 30%. Το ίδιο ποσοστό (30%) έχει ορίσει και η σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Ποσοστό 30% έχουν ορίσει επίσης όλες οι σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής (Αθήνα, Τρίκαλα, Κομοτηνή), το τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, το τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα), το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά, τα τμήματα Λογοθεραπείας και πολλές ακόμα.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό στο σύνολο σχεδόν των σχολών η καλή επίδοση στο μάθημα της Έκθεσης θεωρείται προαπαιτούμενο και πριμοδοτείται. Αυτό είναι επόμενο, διότι η φοιτήτρια και ο φοιτητής ειναι αναγκαίο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό να είναι σε θέση να παράξει ουσιώδεις και σωστά δομημένες σε περιεχόμενο και μορφή εργασίες, αρετή που είναι απαραίτητη πλέον σε κάθε επιστημονικό κλάδο.

Τα εξειδικευμένα Διαδικτυακά Τμήματα

Για όσες και όσους επιλέγουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση λειτουργούν και τμήματα αμιγώς διαδικτυακά. Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας, ώστε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο διδασκαλίας, την εξέταση, τις επαναλήψεις και τη συμμετοχή σας.

Η Θερινή Προετοιμασία

Η Θερινή Προετοιμασία για το σχολικό έτος 2022 – 2023 θα ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου, τόσο για τη Γ’ Λυκείου, όσο και για τη Β’ Λυκείου.

Για τη συμμετοχή σας στα εξειδικευμένα Τμήματα Έκθεσης του Φιλολογικού επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στο 210 4941314.

 

Τμήματα Εκθεσης

Σιμωνίδου του Κείου PMG 542

Κατά την Anne Carson ο Σιμωνίδης υπήρξε ο εξυπνότερος άνθρωπος του 5ου αιώνα. Μας έχουν σωθεί λίγα αποσπάσματα από το έργο του. Η ίδια η μεγάλη σύγχρονη ποιήτρια και Ελληνίστρια έχει εμπνευστεί από τον Σιμωνίδη με έναν τρόπο που δείχνει πώς τα κλασικά γράμματα μπορούν να γονιμοποιήσουν και να προσφέρουν στους αυθεντικούς δημιουργούς, αυτούς που δε διστάζουν να πειραματιστούν αξιοποιώντας τις εκλεκτικές συγγένειες.

 

Σημωνίδης ο Αμοργινός PMG 542. Στην εικόνα παρουσιάζεται ο ποιητής από χειρόγραφο Μεσαιωνικού Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ποίημα του Σιμωνίδη γίνεται αντικείμενο συζήτησης και στον Πλατωνικό διάλογο “Πρωταγόρας” ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Πρωταγόρα. Ο Σιμωνίδης προτείνει μια νεα ανάγνωση της έννοιας της αρετής, έννοιας κομβικής σε κάθε στάδιο της Αρχαιοελληνικής σκέψης. Απομακρύνεται από το ανέφικτο ηρωικό ιδεώδες του Πιττακού και συντείνει στην απελευθέρωση του προσώπου από τις αλυσίδες μιας προσταγής προς τελειότητα που μόνο Θεοί μπορούν να έχουν.

 

 

Το ποίημα

ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν,
χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγου
τετυγμένον.
οὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον νέμεται,
καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον· χαλεπὸν φάτ᾽ ἐσθλὸν
ἔμμεναι.

Θεός ἄν μόνος τοῦτ’ ἔχει γέρας, ἄνδρα δ’ ουκ

ἔστι μή ού κακόν ἔμμεναι

ὅν άμήχανον συμφορά καθέλῃ

πράξας γάρ εὖ πᾶς ἀνήρ ἀγαθός,

κακός δ’ εί κακῶς

 

 

Απόδοση στη νέα Ελληνική

 

 

Δυσκολόβρετο να είναι κανείς άνδρας αγαθός

στα χέρια δυνατός

μα και γρήγορος 

τόσο στα πόδια, όσο και στον νου

και αυτό που αναφέρει ο Πιττακός 

–  όσο και αν άνδρας ήταν σοφός –

δε μου ακούγεται σωστό.

Δύσκολο, λέει,  να είσαι αγαθός.

Και όμως η τιμή αυτή μόνο σε Θεό ταιριάζει

Ο άνθρωπος, όταν συμφορά βαριά του χτυπήσει την πόρτα

δεν μπορεί παρά να είναι κακός.

Όταν πρίμα πάνε τα πράγματα, καλός

μα όταν έρθει η συμφορά, κακός…

i

Θερινή Προετοιμασία Αποφοίτων 2022 – 2023

Η θερινή προετοιμασία για τους απόφοιτους προηγουμένων ετών που επιθυμούν να δώσουν Πανελλήνιες κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Ιουνίου μετά το πέρας των Πανελληνίων εξετάσεων. . Τα τμήματα λειτουργουν και διαδικτυακά σε ειδικά διαμορφωμενη αίθουσα και με φυσική παρουσία για όσες και όσους έχουν την επιθυμία να παρακολουθήσουν από κοντά.

Θερινή Προετοιμασία Αποφοίτων 2022 - 2023

Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας μας δίνεται η ευκαιρία να θέσουμε εξαρχής τις βάσεις στα Γλωσσικά μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, κάτι απαραίτητο ειδικά για τους αποφοίτους. Ταυτόχρονα εστιάζουμε τόσο στην Ιστορία, όσο και στην Έκθεση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με βάση την εμπειρία μας σε τμήματα ενηλίκων καθορίζουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε απόφοιτης και αποφοίτου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή στα τμήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Φιλολογικού στο 210 4941314

Έκθεση και Παραγωγή Λόγου
Έκθεση και Παραγωγή Λόγου, Οι Βασικές Αρχές

 

Στο Φιλολογικό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της αυτενέργειας και κυρίως στη δυνατότητα των μαθητών μας να εκφράζονται σωστά και αποτελεσματικά μέσα από τον γραπτό λόγο. Με λίγα λόγια στην Έκθεση και Παραγωγή Λόγου.

Ειδικά τμήματα Έκθεσης λειτουργούν για όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις με βασικό σημείο αναφοράς, πέραν της διδασκαλίας από δύο διδάσκοντες, τη διαδικασία της ίδιας της γραφής, που πραγματοποιείται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

 

Έκθεση και παραγωγή λόγου -επιλέξαμε το έργο του mark chagal promenade

 

Οι Στόχοι

 

Το Φιλολογικό Φροντιστήριο έρχεται να καλύψει τους δύο στόχους που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία των Γλωσσικών μαθημάτων: Εξειδίκευση και εμβάθυνση. Έτσι, διαφοροποιούμαστε από τα Γενικά Φροντιστήρια, καθώς παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα Εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης για όλες τις Τάξεις και όλα τα μαθήματα της Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης.

Ειδικά, με τη συνεξέταση Έκθεσης και Λογοτεχνίας το μάθημα αποκτά αυξημένο συντελεστή δυσκολίας. Η δυνατότητα να κατανοήσουμε και να αποδώσουμε διαφορετικά κειμενικά είδη μας οδηγεί στην ανάπτυξη νέων γνωστικών ικανοτήτων. Επίσης, βασικό είναι ότι ζητείται από τους μαθητές να προσεγγίσουν τα θέματα από μια ευρύτερη σκοπιά, από όσο συνέβαινε με τον προηγούμενο τρόπο εξέτασης.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη και υπηρετώντας αυτή τη φιλοσοφία έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε:

 

 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ( 3 – 6 ατόμων)

 

 • Συνεχή βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μας – Εξοικείωση με τη διαδικασία της παραγωγής λόγου.

 

 • Εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης, το οποίο γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου.

 

 • Διόρθωση και επιμέλεια του γραπτού κειμένου των μαθητών μας και από τους δύο διδάσκοντες του μαθήματος.

 

 • Εξατομικευμένη βοήθεια για τον κάθε μαθητή μας, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και τους δικούς του στόχους, όσον αφορά το μάθημα.

 

 

Η Εκθεση και Παραγωγή Λόγου ως Βάση

 

Η Έκθεση και Παραγωγή λόγου είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ακόμα μάθημα, στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε εξετάσεις.

 

 • Μέσω της Έκθεσης μαθαίνουμε να συγκροτούμε τη σκέψη μας και να την αποτυπώνουμε με σαφήνεια.

 

 • Μαθαίνουμε τη σημασία της Δομής σε κάθε γραπτό Κείμενο, κάτι που επηρεάζει θετικά κάθε γραπτό μας ανεξάρτητα Γνωστικού Αντικειμένου.

 

 

 • Μπορούμε να αναπτύξουμε τις Τεχνικές που τελειοποιούμε στην Έκθεση και στα υπόλοιπα Γνωστικά Αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Περίληψη. Δουλεύοντας αυτές τις Τεχνικές έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πύκνωση και να εντοπίζουμε τα ουσιαστικά σημεία κάθε κειμένου.

 

 • Μας στηρίζει και στα υπόλοιπα βήματά μας εκτός της σχολικής ζωής. Ως ενήλικες θα κληθούμε αρκετές φορές να συντάξουμε και να παρουσιάσουμε απόψεις και θέσεις.

 

 

Για την Ανθρωπιστική 

 

Η Έκθεση είναι το μάθημα που θα βοηθήσει τη μαθήτρια και το μαθητή της Ανθρωπιστικής να εκφράσει καλά τις σκέψεις του και στα μαθήματα Παραγωγής λόγου, όπως είναι τα Αρχαία και η Ιστορία.

Επίσης, ως το πλέον ρευστό μάθημα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του υποψηφίου.

 

Για όλες τις Κατευθύνσεις

 

Ο υποψήφιος όλων των Κατευθύνσεων έχει τη δυνατότητα δουλεύοντας σωστά το μάθημα της Έκθεσης να ξεχωρίσει. Ως το πιο ρευστό μάθημα η Έκθεση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη δική του επιτυχία.

Μάλιστα η εισαγωγή του συντελεστή βαρύτητας – που η κάθε Πανεπιστημιακή σχολή ορίζει πλέον αυτόνομα – έχει αναδείξει το μάθημα της Έκθεσης ως αυτό με τον μεγαλύτερο συνολικά συντελεστή βαρύτητας κατά μέσον όρο σε όλες τις κατευθύνσεις.

 

 

Τμήματα Έκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

 

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές που στοχεύουν αποκλειστικά σε υψηλόβαθμες σχολές λειτουργούν τμήματα ομοιογενή και ολιγομελή. Λειτουργούν και τμήματα διαδικτυακά για τους αριστούχους που διαμένουν σε άλλες περιοχές.

 

Εναλλακτικές Δυνατότητες

 

Το Φιλολογικό είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός εξειδικευμένος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα και Εξατομικευμένης βοήθειας, είτε με ιδιαίτερο μάθημα, είτε με την παροχή παραπάνω διδακτικών ωρών.

 

 

Έκθεση και Παραγωγή Λόγου, Θερινή Προετοιμασία

Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας λειτουργούν τμήματα Έκθεσης για όλες τις τάξεις και τις Κατευθύνσεις. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις εβδομάδες του Ιουνίου και του Ιουλίου, ώστε να βελτιώσουν τις Γλωσσικές τους δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας καλέστε τη γραμματεία μας στο 210 4941314.

Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ανά τάξη βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους κάθε μαθήτριας και μαθητή. Πιο συγκεκριμένα:

Στη Β’ Λυκείου

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ξεκινώντας από την αρχή. Η θέση μας είναι ότι ο μαθητής της Ανθρωπιστικής που ξεκινά τη Β’ Λυκείου δεν έχει αφομοιώσει τις περισσότερες φορές την ύλη που έχει διδαχθεί στις προηγούμενες τάξεις με αποτέλεσμα να προσεγγίζει το μάθημα με κάποιον φόβο.

Η συγκεκριμένη τάξη μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα από μηδενική βάση και μέσα από τις ασκήσεις και την επαφή με το κείμενο και να προετοιμάσουμε τα παιδιά για το άγνωστο κείμενο της Γ’ Λυκείου.

Φυσικά, παρέχεται και εξατομικευμένη βοήθεια. Τα τμήματά μας είναι ομοιογενή με βάση το επίπεδο που βρίσκεται η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, ώστε η εξέλιξή τους να είναι ομαλή και σταθερή. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται και στις άλλες τάξεις.

 

 

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών - Ο Διόνυσος Πλέει - Κύλιξ του Εξηκία

Στη Γ’ Λυκείου

Στη Γ’ Λυκείου φυσικά, πλην του αγνώστου ιδιαίτερη  έμφαση δίδεται στον Φάκελο Υλικού ( το γνωστό στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές ). Πρόκειται για Φιλοσοφικά Κείμενα που φιλοδοξούν να δώσουν στους μαθητές μια εικόνα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας σε μεγάλο εύρος χρόνου (Σοφιστική, Πλάτων, Αριστοτέλης, Επικούρειοι, Στωικοί).

 

Το Αδίδακτο Κείμενο

Το αδίδακτο κείμενο ή διαφορετικά “άγνωστο”, οπως έχει επικρατήσει να λέγεται έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικό μετά την αλλαγή στη βαθμολόγηση των Πανελληνίων εξετάσεων. Πλέον βαθμολογείται όσο και το διδαγμένο κείμενο. Είναι εξαιρετικά βοηθητικό για τους μαθητές μας ότι εξασκούνται στο αδίδακτο κείμενο δύο φορές την εβδομάδα. Σε καθημερινή βάση υπάρχουν ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπου αναλύονται όλα τα φαινόμενα συντακτικού και γραμματικής.

Συμπερασματικά

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι σημαντικό να βασίζεται στην κατανόηση και την ανάλυση των κειμένων. Πάνω εκεί θα στηριχθεί και η μελέτη των μαθητών, η οποία εξετάζεται σε εβδομαδιαία βάση με ωριαία διαγωνίσματα και τρίωρα κριτήρια.

 

Η σημασία του μαθήματος της Έκθεσης

Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε πόσο το μάθημα της Έκθεσης, το οποίο είναι και ο πυλώνας του προγράμματος σπουδών βοηθά Τις μαθήτριες και τους μαθητές να αποδώσουν τις δύσκολες φιλοσοφικές έννοιες που συναντούν. Ταυτόχρονα είναι και η βάση, η οποία μας επιτρέπει να αποδώσουμε σε σωστά Νέα Ελληνικά το αδίδακτο κείμενο.

Εξατομικευμένη βοήθεια προσφέρεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η τάξη είναι απαιτητική και το Φιλολογικό στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των παιδιών.

Στην Α’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι μια τάξη προπαρασκευαστική. Είναι πολύ σημαντικό η μαθήτρια και ο μαθητής να αποκτήσουν μια πραγματική εικόνα της δομής και φιλοσοφίας των μαθημάτων.

Επίσης, να κατανοήσουν τις δικές τους δεξιότητες και να ανακαλύψουν σταδιακά την Κατεύθυνση που τους ταιριάζει.

Βάση της διδασκαλίας μας είναι βέβαια η κατανόηση των φαινομένων. Τα Αρχαία γίνονται πολύ ενδιαφέροντα και κατανοητά, όταν προσεγγίζονται σωστά.

 

Η Τράπεζα Θεμάτων της Α’ Λυκείου

Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην εξεταατέα ύλη της Α’ Λυκείου αυξάνει τον συντελεστή δυσκολίας του μαθήματος για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη Β’ Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών μας είναι δομημένο με τρόπο που οι μαθητές μας είναι απόλυτα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα θέματα που θα συναντήσουν στις τελικές εξετάσεις.

 

Το Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τα Αρχαία Ελληνικά. Οι έννοιες, όπως της δασείας για παράδειγμα είναι λογικό να αγχώνουν και να προβληματίζουν. Αυτό που είναι σημαντικό στο Γυμνάσιο είναι να προσεγγίσουμε και να εξηγήσουμε τα απολύτως βασικά, εστιάζοντας στην αντιστοιχία με τα Νέα Ελληνικά.

Θεωρούμε ότι, εφόσον σε αυτές τις τρεις τάξεις το παιδί χτίσει τη γνώση της μητρικής του γλώσσας – της Νέας Ελληνικής – και μάθει να γράφει και να εκφράζεται σωστά- θα αποκτήσει και μια πολύ καλή σχέση με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού Φροντιστηρίου για την Ανθρωπιστική Κατεύθυνση και τα φιλολογικά μαθήματα γενικά σε κάθε τάξη και Κατεύθυνση. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο μάθημα της έκθεσης.

Παραθέτουμε τις ξεχωριστές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Σπουδών και στη συνέχεια ένα συνοπτικό κείμενο με τις βασικές αρχές διδασκαλίας που ακολουθούμε:

Γ’ Ανθρωπιστική

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Γ’ Ανθρωπιστική

Β’ Ανθρωπιστική

Εξειδικευμένα Τμήματα Β’ Ανθρωπιστικής

Τμήματα έκθεσης για σχολές πρώτης προτίμησης

Τμήματα Εκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Έκθεση για το Γυμνάσιο

Έκθεση για το Γυμνάσιο

Διαδικτυακά τμήματα αποφοίτων

Διαδικτυακά Τμήματα Αποφοίτων

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ

Θερινή Προετοιμασία

Θερινή Προετοιμασία

Πρόγραμμα Σπουδών 

https://filologiko.ελ/