Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά

Αυτή η σελίδα λειτουργεί ως ευρετήριο των κειμένων που δημοσιεύουμε σχετικά με το μάθημα των Λατινικών. Εκτός από τη βασική Γραμματική και το βασικό Συντακτικό,  μπορείτε να ανατρέξετε και σε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά.

Το μάθημα των Λατινικών αποτελεί βασική προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού. Από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν το μάθημα.

 

Ο Σχεδιασμός

 

Τα Λατινικά είναι γλωσσικό μάθημα. Απαιτούν χρόνο και εξάσκηση. Διδάσκοντας το μάθημα δύο χρονιές και όχι μόνο στη Γ’Λυκείου, όπου και εξετάζεται Πανελλαδικά, προσφέρουμε τη δυνατότητα ουσιαστικής αφομοίωσης και εξάσκησης.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ισορροπία στη μελέτη των άλλων τριών βασικών μαθημάτων.

 

 

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά - Επιλέξαμε για τη σελίδα που δημοσιεύουμε τα κείμενά μας για τα Λατινικά τη φωτογραφία με ρωμαϊκά νομίσματα από τον nikita andreef

 

 

Το βασικό Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ανατρέξετε στα βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, όπως αναλύονται από τη σελίδα του υπουργείου. Έχουμε φροντίσει, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη και άμεση. Επίσης, τα φαινόμενα παρουσιάζονται με τη μορφή καταλόγου, κάτι που επιτρέπει στους μαθητές να έχουν εποπτεία του υλικού και να προγραμματίζουν τη μελέτη τους.

 

Η βασική Γραμματική των Λατινικών βρίσκεται εδώ.

Το βασικό Συντακτικό των Λατινικών βρίσκεται εδώ.

 

 

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά

 

Εκτός από το βασικό υλικό οι μαθήτριες και οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν συγκεκριμένα φαινόμενα σε μεγαλύτερο βάθος. Παρατίθεται η θεωρία – εστιάζοντας στα ζητήματα που χρήζουν προσοχής – , ασκήσεις και υποδειγματικές απαντήσεις.

Ο κατάλογος που παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζει με αντίστροφη χρονολογική σειρά ( πρώτο παρατίθεται το τελευταίο κείμενο ), τα κείμενα που εστιάζουν σε συγκεκριμένα φαινόμενα.

Την ίδια ακριβώς δομή θα βρούμε και στις αντίστοιχες σελίδες για την Έκθεση και τα Αρχαία Ελληνικά.

 

 

 

 Συντακτικό 

 

 

  • Ο προσδιορισμός του σκοπού στα Λατινικά: Ο προσδιορισμός του σκοπού στη Λατινική Γλώσσα εκφέρεται με οκτώ τρόπους. Από αυτούς διδασκόμαστε τους πέντε. Παρατίθεται η θεωρία και υποδειγματικές απαντήσεις. Στη συνέχεια, υπάρχουν ασκήσεις για εξάσκηση, Στο τέλος του κειμένου, θα βρείτε και τις απαντήσεις των ασκήσεων. 

 

  • Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές: Μια από τις βασικότερες ασκήσεις που θα συναντήσουμε. Παρατίθεται η θεωρία και υποδειγματικές απαντήσεις. Στη συνέχεια, θα βρείτε ασκήσεις για εξάσκηση από όλα τα κείμενα. 

 

  • Ο Προσδιορισμός του Χρόνου στα Λατινικά: Οι διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους οι χρήστες της Λατινικής Γλώσσας μπορούσαν να εκφράσουν επιρρηματικά τις χρονικές σχέσεις. Αναλύεται η χρήση των πτώσεων και παρατίθενται ασκήσεις με υποδειγματικές απαντήσεις. 

 

  • Ο Προσδιορισμός του Τόπου στα Λατινικά: Είναι αρκετοί οι τρόποι με τους οποίους δηλώνονταν ο τόπος στη Λατινική Γλώσσα. Είναι σημαντική η διάκριση των πόλεων από τις άλλες τοπικές έννοιες. Και πάλι, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή χρήση των πτώσεων. Παρατίθενται ασκήσεις και στη συνέχεια οι υποδειγματικές απαντήσεις.