Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού Φροντιστηρίου για την Ανθρωπιστική Κατεύθυνση και τα φιλολογικά μαθήματα γενικά σε κάθε τάξη και Κατεύθυνση. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο μάθημα της έκθεσης.

Παραθέτουμε τις ξεχωριστές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Σπουδών και στη συνέχεια ένα συνοπτικό κείμενο με τις βασικές αρχές διδασκαλίας που ακολουθούμε:

Γ’ Ανθρωπιστική

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Γ’ Ανθρωπιστική

Β’ Ανθρωπιστική

Εξειδικευμένα Τμήματα Β’ Ανθρωπιστικής

Τμήματα έκθεσης για σχολές πρώτης προτίμησης

Τμήματα Εκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Έκθεση για το Γυμνάσιο

Έκθεση για το Γυμνάσιο

Διαδικτυακά τμήματα αποφοίτων

Διαδικτυακά Τμήματα Αποφοίτων

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ

Το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ

Θερινή Προετοιμασία

Θερινή Προετοιμασία

Πρόγραμμα Σπουδών 

https://filologiko.ελ/