fbpx

Το Πρόγραμμα σπουδών 

 

Εδώ, μπορείτε να ενημερωθείτε γενικά για το Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού, τόσο σε ό,τι αφορά την  Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών σπουδών, όσο και για τα τμήματα Έκθεσης που λειτουργούν για όλες τις τάξεις και Κατευθύνσεις.

Για κάθε τμήμα υπάρχει επίσης και αντίστοιχη σελίδα, όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διδασκαλίας και πρακτικής.

 

Πρόγραμμα Σπουδών. Η επιλογή μας είναι ένας πίνακας αφηρημένης τέχνης σε ανοιχτά χρώματα.

 Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών εστιάζει αφενός στην κάλυψη των μαθησιακών κενών και αφετέρου στη σωστή προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου. Οι βασικοί άξονες είναι οι εξής:

 

 

 • Η προετοιμασία στα μαθήματα κατεύθυνσης που θα συναντήσουν τα παιδιά στη Γ’ Λυκείου, ξεκινά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

 

Συγκεκριμένα παρέχονται:

 

Αρχαία Ελληνικά – 5 ώρες

 

 • Μαντίθεος                                                                               1 ώρα
 • Επιτάφιος Περικλέους / Αντιγόνη                                     1 ώρα
 • Άγνωστο κείμενο                                                                   2 ώρες
 • Προετοιμασία Γ’ Λυκείου ( Φιλοσοφικός Λόγος)            1 ώρα

 

 

Στο Φιλολογικό η Β’ Λυκείου στην Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι μια τάξη στη διάρκεια της οποίας φροντίζουμε να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, από την αρχή.

 

Είναι σημαντικό η μαθήτρια και ο μαθητής να νοιώσουν ότι αντιμετωπίζουν συστηματικά και επιτυχημένα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

 

Να προσεγγίσουν σταδιακά το Άγνωστο Κείμενο, γνωρίζοντας ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα όποια κενά έχουν από τις προηγούμενες τάξεις.

 

Για τον σκοπό αυτό υπάρχει και εξατομικευμένη βοήθεια στο κάθε παιδί, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών του.

 

 

Ο Φιλοσοφικός Λόγος

 

Ο ιδιαίτερα απαιτητικός Φιλοσοφικός Λόγος της Γ’ Λυκείου προσεγγίζεται μέσα από την κατανόηση και ανάλυση των κειμένων.

 

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας εξοικειώνονται με τη δομή και τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος, ώστε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για τις αυξημένες απαιτήσεις του Γνωστού Κειμένου της Γ’ Λυκείου.

 

 

Έκθεση – 4 ώρες

 

 

 • 2 ώρες διδασκαλίας από 2 διδάσκοντες σε ξεχωριστές ημέρες της εβδομάδας.
 • 2 ώρες γραπτό εβδομαδιαίο κριτήριο το οποίο γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου.

 

 

Το μάθημα της Έκθεσης διδάσκεται από δύο διδάσκοντες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Γράφουμε στον χώρο του Φροντιστηρίου κάθε εβδομάδα σε ξεχωριστή ημέρα ένα πλήρες κριτήριο αξιολόγησης.

 

Κατά τη διδασκαλία γράφουμε σταθερά και εξασκούμαστε στην ανάπτυξη παραγράφου, τις γλωσσικές ασκήσεις, την περίληψη.

 

Είναι αυτονόητο ότι η βελτίωση στον γραπτό Λόγο έρχεται γράφοντας. Αυτό είναι κάτι που το Φροντιστήριό μας, όντας εξειδικευμένο, και μπορεί και το παρέχει.

 

 

Λατινικά Γ’ Λυκείου –  1,5 ώρα

 

 

Προετοιμαζόμαστε από τη Β’ Λυκείου στο γλωσσικό μάθημα των Λατινικών. Η προετοιμασία ξεκινά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ώστε οι μαθητές μας να έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν σε βάθος χρόνου τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που είναι η βάση για την επιτυχία τους στο μάθημα στη Γ΄Λυκείου.

 

Ιστορία Γ’ Λυκείου – 1 ώρα

 

Και η Ιστορία της Γ’ Λυκείου παρέχεται στο Φροντιστήριό μας από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα παιδιά της Β’ Λυκείου. Στόχος μας είναι να έρθουν σε επαφή καταρχάς με το Ιστορικό Πλαίσιο και στη συνέχεια να καλύψουν μεγάλο τμήμα της ύλης, στο οποίο θα εξετασθούν στη Γ Λυκείου.

 

Σύνολο ωρών:  11,5

Η Γ’ Λυκείου

 

Η Γ’ Λυκείου είναι χρονιά αποτελεσμάτων. Με σεβασμό στη μαθήτρια και το μαθητή επικεντρωνόμαστε στο να τους βοηθήσουμε να πετύχουν τους στόχους τους.  Κάθε Σάββατο, από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου γράφουμε στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα διαγωνίσματα ωριαίας διάρκειας, στην ύλη που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

 

Με αυτόν τον τρόπο και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους γνωρίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται και δεν αφήνουν κενά στο διάβασμά τους. Επίσης, με τα τρίωρα κριτήρια αξιολόγησης, εξοικειώνονται με τη μορφή που έχουν τα κριτήρια των Πανελληνίων. Εξατομικευμένη βοήθεια παρέχεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

 

 

Διδασκαλία και Πρακτική του Μαθήματος της Έκθεσης

 

 

Η διδασκαλία και πρακτική της Έκθεσης και Παραγωγής Λόγου γίνεται ακριβώς, όπως και στις άλλες τάξεις. Από δύο διδάσκοντες και με γραφή κριτηρίου στον χώρο του Φροντιστηρίου.

 

 

Βασικά μαθήματα – Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου

 

 

 • Αρχαία Ελληνικά                     6 ώρες
 • Ιστορία Προσανατολισμού   4 ώρες
 • Νεοελληνική Γλώσσα           5 ώρες

 

 

 

Μαθήματα Επιλογής Πεδίου

 

 • Λατινικά                                   4 ώρες
 • Βιολογία Γ.Π.                           2 ώρες

 

Πρόγραμμα Σπουδών Αποφοίτων

 

Εδώ, μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών για τα τμήματα  Αποφοίτων της Κατεύθυνσης των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Υπάρχουν και πρωινά τμήματα αλλά και απογευματινά στην περίπτωση πρωινής εργασίας.

Επίσης, οι απόφοιτοι άλλων Κατευθύνσεων εντάσσονται σε ξεχωριστά τμήματα Έκθεσης.

 

Πρόγραμμα Σπουδών για την Έκθεση στο ΕΠΑΛ

Εδώ, μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Έκθεσης στο ΕΠΑΛ. Με το νέο σύστημα αξιολόγησης και την εισαγωγή και λογοτεχνικού κειμένου στις εξετάσεις οι απαιτήσεις στην Παραγωγή Λόγου είναι αυξημένες.

Το μάθημα διδάσκεται και πάλι από δύο διδάσκοντες και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να δείτε στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Έκθεσης.

 

Πρόγραμμα Σπουδών για την Έκθεση στο Γυμνάσιο

 

Εδώ, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Έκθεσης στο Γυμνάσιο.

 

 

Πρόγραμμα Θερινής Προετοιμασίας

Εδώ, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών για την περίοδο της Θερινής προετοιμασίας. Αφορά όλες τις τάξεις για το μάθημα της Έκθεσης και φυσικά όλα τα μαθήματα για την Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών και στις δύο τάξεις.