Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Γυμνασίου   Τα Αρχαία Ελληνικά της Γ’ Γυμνασίου

Στη Γ’ Γυμνασίου οι μαθήτριες και οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με δύσκολα γραμματικά και κυρίως συντακτικά φαινόμενα στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε αυτά τα φαινόμενα βασιζόμενοι στην αντιστοιχία που μπορεί να υπάρχει με αντίστοιχα φαινόμενα της Νέας Ελληνικής.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Γυμνασίου

 

Το μάθημα της Έκθεσης

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού δίνει ιδιαίτερη έμφαση – όπως είναι εύλογο – στο μάθημα της Έκθεσης. Η παραγωγή σωστού λόγου, οι τεχνικές της πύκνωσης των νοημάτων, η δυνατότητα να αποτυπώνουμε με σαφήνεια τις σκέψεις μας είναι πυλώνες για όλα γνωστικά αντικείμενα.

 

 

 

Οι διδακτικές ώρες

 

 

Έκθεση 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες

 

 

Το εβδομαδιαίο δίωρο κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης

 

Πέραν των διδακτικών ωρών οι μαθητές μας γράφουν κάθε εβδομάδα στον χώρο του φροντιστηρίου κριτήριο έκθεσης και τεστ στην ύλη των αρχαίων. Με αυτόν τον τρόπο  εξοικειώνονται τόσο με τη διαδικασία της γραφής όσο και με την πρακτική των διαγωνισμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μας στο 210 4941314, ώστε να ενημερωθείτε και για τα εξατομικευμένα Προγράμματα Σπουδών του Φιλολογικού.