Οι κύκλοι διαγωνισμάτων στο Λύκειο και στο πλαίσιο των μαθημάτων που παρέχονται από το Φιλολογικό Φροντιστήριο είναι συνολικά 5. Τέσσερεις αφορούν τα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ο πέμπτος κύκλος αφορά τα διαγωνίσματα προσομοίωσης.
Ο σκοπός των συχνών κριτηρίων είναι διττός. Αφενός με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να καλύψουμε σε επίπεδο γραπτής δοκιμασίας σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό όλη την εξεταστέα ύλη και αφετέρου οι μαθήτριες και οι μαθητές μας να εξοικειώνονται τόσο με την μορφή των ερωτήσεων, όσο και με την ίδια τη διαδικασία των εξετάσεων.
Τα κριτήρια είναι τρίωρα και ακολουθούν τη δομή των κριτηρίων που συναντάμε στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Κάθε κριτήριο διορθώνεται και επιμελείται από δύο διδάσκοντες.
Τράπεζα Θεμάτων
Ειδικά για την Β’ Λυκείου και την Α’ Λυκείου που έχει προστεθεί η Τράπεζα Θεμάτων έχουν προβλεφθεί σχετικά κριτήρια τα οποία είναι εμπλουτισμένα με τις δικές μας εκφωνήσεις, ώστε τα κριτήρια να είναι πλήρη.
Η διαδικασία της διόρθωσης
Το σημαντικό για τη μαθήτρια και τον μαθητή είναι η σταδιακή βελτίωση και κυρίως η διατήρηση σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Με αυτό το σκεπτικό η διόρθωση των γραπτών γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την βελτίωση των μαθητών μας. Σε αυτό το έργο πολύτιμη βοήθεια προσφέρει ο τρόπος διόρθωσης, ο οποίος είναι εξατομικευμένος σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.
Οι Κύκλοι Διαγωνισμάτων στο Λύκειο