Οι κύκλοι διαγωνισμάτων στο Λύκειο αφορούν και τις τρεις τάξεις. Είναι εχέγγυο επιτυχίας και επιτρέπουν στους μαθητές και τους γονείς να γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο που βρίσκονται, ώστε η μελέτη τους να είναι στοχευμένη και συστηματική.
Ειδικότερα για τη Γ’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι κύκλοι των διαγωνισμάτων είναι συνολικά έξι. Τέσσερεις αφορούν τα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πάντοτε με τη μορφή τρίωρων κριτηρίων, ακριβώς όπως και στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο πέμπτος και έκτος κύκλος αφορούν τα τελικά διαγωνίσματα προσομοίωσης.

 

Πρόγραμμα Τρίωρων Διαγωνισμάτων έτους 2024 – 2025 Γ’ Λυκείου

1ος Κύκλος (Αύγουστος – Σεπτέμβριος)

28/8/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

29/8/24

Αρχαία

30/8/24

Λατινικά

31/8/24

Ιστορία

6/9/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

15/9/24

Αρχαία

22/9/24

Λατινικά

29/9/24

Ιστορία

2ος Κύκλος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)

6/10/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

19/10/24

Αρχαία

2/11/24

Λατινικά

16/11/24

Ιστορία

23/11/24

Αρχαία

7/12/24

Λατινικά

14/12/24

Ιστορία

3ος Κύκλος – Ιανουάριος (Σε όλη την έως τότε διδαχθείσα ύλη)

4/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

11/1/25

Αρχαία

18/1/25

Λατινικά

25/1/25

Ιστορία

4ος Κύκλος (Φεβρουάριος – Μάρτιος)

1/2/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/2/2

Αρχαία

15/2/25

Λατινικά

22/2/25

Ιστορία

1/3/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/3/25

Αρχαία

15/3/25

Λατινικά

22/3/25

Ιστορία

5ος Κύκλος (Απρίλιος)

5/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/4/2

Αρχαία

23/4/25

Λατινικά

26/4/25

Ιστορία

6ος Κύκλος Μάιος (Τελικές Προσομοιώσεις)

29/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3/5/25

Αρχαία

10/5/25

Ιστορία

17/5/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

 


Β’ Λυκείου Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2023 – 2024

1ος Κύκλος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)

5/10/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/10/24

Αρχαία

2/11/24

Λατινικά

16/11/24

Ιστορία

23/11/24

Αρχαία

7/12/24

Λατινικά

14/12/24

Ιστορία

2ος Κύκλος – Ιανουάριος (Σε όλη την έως τότε διδαχθείσα ύλη)

4/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

11/1/25

Αρχαία

18/1/25

Λατινικά

25/1/25

Ιστορία

3ος Κύκλος (Φεβρουάριος – Μάρτιος)

1/2/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/2/25

Αρχαία

15/2/25

Λατινικά

22/2/25

Ιστορία

1/3/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/3/25

Αρχαία

15/3/25

Λατινικά

22/3/25

Ιστορία

4ος Κύκλος (Απρίλιος)

5/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/4/25

Αρχαία

23/4/25

Λατινικά

26/4/25

Ιστορία

5ος Κύκλος Μάιος (Τελικές Προσομοιώσεις)

29/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3/5/25

Αρχαία

10/5/25

Ιστορία

17/5/24

Λατινικά

 


Πρόγραμμα διαγωνισμάτων Α’ Λυκείου 2023 – 2044

1ος κύκλος

5/10/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2/11/24

Αρχαία

23/11/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

14/12/24

Αρχαία

2ος κύκλος

4/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

11/1/25

Αρχαία

18/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

25/1/25

Αρχαία

3ος κύκλος

8/2/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

22/2/25

Αρχαία

15/3/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

5/4/25

Αρχαία

4ος κύκλος

12/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

26/4/25

Αρχαία

3/5/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

10/5/25

Αρχαία

 


Ο σκοπός των συχνών κριτηρίων είναι διττός. Αφενός με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να καλύψουμε σε επίπεδο γραπτής δοκιμασίας σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό όλη την εξεταστέα ύλη και αφετέρου οι μαθήτριες και οι μαθητές μας να εξοικειώνονται τόσο με την μορφή των ερωτήσεων, όσο και με την ίδια τη διαδικασία των εξετάσεων.
Τα κριτήρια είναι τρίωρα και ακολουθούν τη δομή των κριτηρίων που συναντάμε στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Γράφονται στον χώρο του Φροντιστηρίου σε ξεχωριστή ημέρα εκτός των ωρών διδασκαλίας. Κάθε κριτήριο διορθώνεται και επιμελείται από δύο διδάσκοντες.
Τράπεζα Θεμάτων
Ειδικά για την Β’ Λυκείου και την Α’ Λυκείου που έχει προστεθεί η Τράπεζα Θεμάτων έχουν προβλεφθεί σχετικά κριτήρια τα οποία είναι εμπλουτισμένα με τις δικές μας εκφωνήσεις, ώστε τα κριτήρια να είναι πλήρη και με τη μορφή που θα συναντήσουν οι μαθήτριες και οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Η διαδικασία της διόρθωσης
Το σημαντικό για τη μαθήτρια και τον μαθητή είναι η σταδιακή βελτίωση και κυρίως η διατήρηση σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Με αυτό το σκεπτικό η διόρθωση των γραπτών γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την βελτίωση των μαθητών μας. Σε αυτό το έργο πολύτιμη βοήθεια προσφέρει ο τρόπος διόρθωσης, ο οποίος είναι εξατομικευμένος σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.
Οι Κύκλοι Διαγωνισμάτων στο Λύκειο