Σε ποσοστό άνω του 80% οι μαθήτριες και οι μαθητές μας επιτυγχάνουν να εισαχθούν σε υψηλόβαθμες Πανεπιστημιακές Σχολές των Αθηνών.

Οι βαθμολογίες τους άνω του 16,5 στο μάθημα της Έκθεσης είναι άνω του 75%. Οι υψηλές βαθμολογίες στο μάθημα της έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) βοηθούν τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου των μαθητων μας κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στα ειδικά τμήματα έκθεσης για σχολές πρώτης προτίμησης (Νομική, Ιατρική, Στρατιωτικές, Πολυτεχνικές, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικές).

Διδάσκουμε με κριτήριο τις ξεχωριστές ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας. Μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στη σχολική αίθουσα γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία των μαθητών μας, τόσο στα δια ζώσης όσο και στα διαδικτυακά τμήματα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου.

 

 

Οι επιτυχόντες μαθητές μας