Ξενάγηση στον Κεραμεικό

Ξενάγηση στον Κεραμεικό

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Φροντιστηρίου μας θα μεταβούμε στις 23 Σεπτεμβρίου στον Αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού για να παρακολουθήσουμε ξενάγηση και να περιηγηθούμε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της αρχαίας Αθήνας. Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία μας.

 

 

Ξενάγηση στον Κεραμεικό: Γαι την επίσκεψή μα στον Κεραμεικό επιλέξαμε τη φωτογραφία μαις επιτύμβιας στήλης που υπάρχει στον αρχαίο χώρο.

Η Ιστορία της Τοποθεσίας

 

Ο τόπος που ονομάζουμε Κεραμεικό ήταν τμήμα των αρχαίου Δήμου των Κεραμέων. Ήταν από τους μεγαλύτερους της αρχαίας Αθήνας και βρισκόταν στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. Ο χώρος του Κεραμεικού περιβάλλεται σήμερα από τις οδούς Ερμού, Πειραιώς και Ασωμάτων. Από το όνομα του Δήμου γίνεται εύκολα αντιληπτό το όνομά του, ότι ο Δήμος ΄ταν τόπος εγκατάστασης αγγειοπλαστών και αγγειογράφων. Τα περισσότερα από τα περίφημα αγγεία εκείνης της περιόδου παρήχθησαν στην περιοχή του Κεραμεικού.

 

 

Ο ποταμός Ηριδανός

 

Η διαμόρφωση του τόπου και οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν εκεί οφείλονται εν πολλοίς στην παρουσία του ποταμού Ηριδανού. Εξαιτίας της ροής του μικρόυ ποταμού τα εδάφη ήταν αργιλώδη, άρα και κατάλληλα για την αγγειοπλαστική. Ο Ηριδανός, που ρέει σήμερα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, είχε εξαφανιστεί επί αιώνες, θαμμένος από επιχώσεις 8-9 μ. έως δηλαδή τη σημερινή στάθμη της οδού Ερμού. Έμεινε θαμμένος μέχρι το 1960 και αποκαλύφτηκε με τις ανασκαφές.

 

Τόπος Ταφής

 

Σταδιακά ο Κεραμεικός μετατράπηκε στο νεκροταφείο της πόλεως των Αθηνών. Ο ποταμός πλημμύριζε συχνά και αυτό απέτρεπε την εγκατάσταση. Η παραγωγή των αγγείων συνεχίστηκε αδιάλειπτα. Οι αρχαιότεροι τάφοι χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (2700-2000 π.Χ.). Από την Υπομυκηναϊκή περίοδο (1100-1000 π.Χ.) και εξής το νεκροταφείο αναπτύσσεται συνεχώς. Κατά τη Γεωμετρική (1000-700 π.Χ.) και Αρχαϊκή (700-480 π.Χ.) περίοδο οι τάφοι πληθαίνουν, εντάσσονται σε ταφικούς τύμβους. Επίσης, παρατηρούμε την ανάπτυξη Ταφικών Μνημείων. Από την Ελληνιστική περίοδο έως τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους (Από το 338 π.Χ. έως περίπου τον 6ο αι. μ.Χ.) συνεχίστηκε αδιάκοπα η λειτουργία του νεκροταφείου στον ίδιο χώρο.

 

Σημαντικές Τοποθεσίες στην Περιοχή

  • Οι Θριάσιες Πύλες: Συνέδεε τον Έσω Κεραμεικό με τον Έξω
  • Η Ιερά Πύλη, από όπου περνούσε η Ιερά οδός, στην πορεία για την Ελευσίνα.
  • Το Δίπυλο, από όπου περνούσε η πομπή των Παναθηναίων.

 

Εικονική Παρουσίαση:

Κάποιες διαφάνειες που απεικονίζουν την πιθανή μορφή του Κεραμεικού:

Η Ιερά πύλη και ο Ποταμός Ηριδανός
Βγαίνοντας από την Ιερά Πύλη
Το Δίπυλο

 

Πιθανή Μορφή Τάφων

Το Δημόσιο Σήμα

Το Δημόσιο Σήμα, τόπος Εκφώνησης των Επιταφίων

Για το παρόν κείμενο αντλήσαμε πληροφορίες και φωτογραφίες από τους εξής διαδικτυακούς τόπους:

https://bit.ly/2NcfmOt

και

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2392