Θερινή Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2021

Η Θερινή Προετοιμασία για τις μαθήτριες και τους μαθητές που τελειώνουν τη Β’ Λυκείου στην κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών ξεκινά στις 16 Ιουνίου. Περιλαμβάνει 6 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 1 εβδομάδα διαγωνισμάτων.

Τα διαγωνίσματα – με τη μορφή τρίωρων κριτηρίων Πανελληνίων Εξετάσεων – διεξάγονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022 την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου. Τη φετινή χρονιά τα διαγωνίσματα θα διεξαχθούν στις 27, 28, 30 και 31 Αυγούστου.

 

 

 

Θερινή Προετοιμασία Γ' Λυκείου 2021: Επιλέξαμε την αφίσα του φροντιστηρίου μας με όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας.

 

 

 

Ο εβδομαδιαίος καταμερισμός των ωρών

 

Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Ιστορία Κατεύθυνσης 4 ώρες
Λατινικά 5 ώρες
Έκθεση 4 ώρες
Σύνολο ωρών 19 ώρες

 

 

Το Φιλολογικό ανταποκρίνεται άμεσα προσθέτοντας επιπλέον ώρα στο μάθημα των Λατινικών, μετά την ανακοίνωση της επαυξημένης εξεταστέας ύλης και της δυσκολίας των φαινομένων που προστίθενται – πλάγιος λόγος, γερουνδιακή έλξη – για το τρέχον σχολικό έτος.

 

Πέραν της διδασκαλίας του μαθήματος της Έκθεσης, κάθε εβδομάδα γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του φροντιστηρίου κριτήριο αξιολόγησης. Η βελίωση στον γραπτό λόγο έρχεται με την τριβή και την εξάσκηση. Αρωγός σε αυτό είναι η αναλυτική διόρθωση και επιμέλεια του κριτηρίου.

 

 

Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς

 

 

Σε μια χρονιά δύσκολη πρωτίστως για τα παιδιά, τα οποία υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν σχεδόν το σύνολο της ύλης τους μέσα από διαδικτυακά μαθήματα, το Φιλολογικό έρχεται να προσφέρει ένα πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο εστιάζει στη στοχευμένη διδασκαλία, ώστε η ύλη να καλυφθεί έγκαιρα και κυρίως να αφομοιωθεί.

 

 

Ο Προγραμματισμός

 

 

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό οι μαθήτριες και οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να χτίσουν μια στέρεη γνωστική βάση στα βασικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

Τα τμήματα συγκροτούνται με κριτήριο την ομοιογένεια και το γνωστικό επίπεδο. Στο Φιλολογικό προετοιμαζόμαστε στη Β’ Λυκείου από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα κατεύθυνσης, στα Αρχαία Ελληνικά, την Ιστορία και τα Λατινικά.

Είναι απαραίτητο επομένως, η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής να ενταχθεί στο αντίστοιχο τμήμα, που θα του δίνεται η δυνατότητα να καλύψει τα κενά του και μεθοδικά να αφομοιώνει και τη νέα γνώση.

 

 

Η Εξατομικευμένη Βοήθεια

 

 

Το Φιλολογικό, ως εξειδικευμένο Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να παράσχει εξατομικευμένη βοήθεια στην κάθε μαθήτρια και στον κάθε μαθητή του, κατά τη διάρκεια του έτους και φυσικά ακόμη περισσότερο στη Θερινή Προετοιμασία.

Αυτό βοηθά ιδιαίτερα και στην αυτενέργεια του μαθητή, εφόσον γνωρίζει ότι θα του παρασχεθεί βοήθεια που θα εστιάζει στις δικές του ανάγκες και στους δικούς του στόχους.

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών

 

 

Στη Θερινή Προετοιμασία, ακολουθούμε τον βασικό καταμερισμό των ωρών που θα συναντήσουν τα παιδιά στη Γ’ Λυκείου, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των κενών τους και στην αφομοίωση των νέων γνώσεων που ορισμένες μορφές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Για παράδειγμα, η μετάβαση από το γνωστό κείμενο που διδάσκονται στη Β’ Λυκείου σε αυτό της Γ’ Λυκείου, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα άλμα. Η μαθήτρια και ο μαθητής της Γ’ λυκείου καλείται για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει δύσκολα Φιλοσοφικά Κείμενα. Τα Αρχαία Ελληνικά – τόσο στην Α’ , όσο και στη Β’ λυκείου – έχουν έναν διαφορετικό προσανατολισμό.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Για το Πρόγραμμα Σπουδών της χειμερινής περιόδου για το σχολικό έτος 2021 – 2022 μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.