Θερινή Προετοιμασία Α’ προς Β’ Λυκείου 2021

Η θερινή προετοιμασία Α’ προς Β’ Λυκείου 2021 θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Το συνολικό πρόγραμμα Σπουδών θα είναι διάρκειας πέντε εβδομάδων. Πριν την έναρξη των μαθημάτων για το το σχολικό έτος 2021 – 2022, την 2η Σεπτεμβρίου οι μαθήτριες και οι μαθητές θα γραψουν διαγωνίσματα στην ύλη που διδάχθηκαν. Τα διαγωνίσματα είναι προγραμματισμένα για τις 30, 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου.

Θερινή Προετοιμασία Α' προς Β' Λυκείου 2021: Επιλέξαμε την κλασική εικόνα του φροντστηρίου με το κοριτσάκι που παραθέτει τις πληροφορίες επικοινωνίας.

Η εβδομαδιαία κατανομή των ωρών: 

 

Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Κριτήριο Έκθεσης 2 ώρες
Σύνολο ωρών 10 ώρες

 

 

 

Προτεραιότητα η Γλωσσική Διδασκαλία 

 

Αν και τα παιδιά ξεκινούν από την Α’ Γυμνασίου τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι σαφές για εμάς που διδάσκουμε το μάθημα ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Τα κενά συσσωρεύονται, έννοιες όπως η ταυτοπροσωπία και η απόλυτη μετοχή δεν γίνονται εύκολα κατανοητές και γενικά αυτό που χρειάζεται κατά τη γνώμη μας είναι να ξεκινήσουμε από τα βασικά στη Β’ Λυκείου. Πολύ σύντομα, όταν οι έννοιες γίνονται κατανοητές οι μαθήτριες και οι μαθητές μας προχωρούν στη βαθύτερη κατανόηση της Γλώσσας.

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι και το μάθημα των Λατινικών. Οι δύο κλασικές γλώσσες έχουν σε ένα επίπεδο κοινή μορφοσυντακτική δομή, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τα κοινά σημεία και τα φαινόμενα να γίνονται πιο κατανοητά, καθώς περνάμε από τη μια Γλώσσα στην άλλη. Ακόμα περισσότερο βοηθητικά είναι τα σημεία που έχουμε διαφορές.

 

 

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση)

 

 

Το σημαντικότερο μάθημα βέβαια, είναι αυτό της Έκθεσης. Επηρεάζει άμεσα τη βαθμολόγηση και των υπολοίπων γλωσσικών μαθημάτων. Ως εξειδικευμένος οργανισμος για την Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών και το μάθημα της Έκθεσης γνωριζουμε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να γράφουνΈτσι, πέραν της διδασκαλίας γράφουμε στο χώρο του Φροντιστηρίου υποχρεωτικά κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης κάθε εβδομάδα.

Η διόρθωση που γίνεται με τη μορφή επιμέλειας του κειμένου της κάθε μαθήτριας και του κάθε μαθητή βοηθά στη σταδιακή βελτίωση του γραπτού λόγου, έργο που χρειάζεται τριβή και εξάσκηση. Με δυο λόγια στο γλωσσικό μάθημα μπορούμε να βελτιωθούμε μόνο γράφοντας. 

 

 

Η Θερινή Προετοιμασία και τα εξατομικευμένα Προγράμματα Σπουδών 

 

Η θερινή προετοιμασία μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τις ξεχωριστές ανάγκες που έχει το κάθε παιδί. Με γνώμονα αυτό έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε ξεχωριστά και εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών. Αυτό φυσικά είναι από τους βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας και γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η θερινή προετοιμασία δίνει την ευκαιρία αυτό να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου.

 

 

 

Το χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Για το χειμερινό χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού και τη γενικότερη φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζουμε τη συγκεκριμένη τάξη μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ. Φυσικά, για περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.