Οι Μάγοι μέσα στο χρόνο -Το ταξίδι της λέξης

  Στην Ελληνική Γραμματεία, οι Μάγοι αναφέρονται για πρώτη φορά από τον Αισχύλο. Στην τραγωδία του “Πέρσες” εμφανίζεται ο Μάγος Άραβος, ο οποίος χάθηκε στη ναυμαχία της Σαλαμίνος. Η βασική μας πηγή είναι βέβαια ο Ηρόδοτος. Σύμφωνα με αυτόν οι Μάγοι αποτελούσαν μια από τις έξι φυλές των Μήδων. Αποτελούσαν Διαβάστε περισσότερα…