Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις

Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843): Επιλέξαμε μια αφηρημένη σύνθεση σε τόνους του γκρι και του μπλε για να δείξουμε τα συμφέροντα που αλληλοεπικαλύπτονται.

 

Ολιγόλεπτο κριτήριο αξιολόγησης στην ιστορία κατεύθυνσης

Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)

1.Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων (Σ/Λ)

Α.Το αγγλικό κόμμα θεωρούσε ότι οι έλληνες  έπρεπε να συγκροτήσουν  έναν ισχυρό κρατικό οργανισμό και να αναμένουν τις εξελίξεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

Β.Ο Μαυροκορδάτος στην αρχή δεν ήθελε να οριστεί η κρατική οργάνωση με γραπτό σύνταγμα.

Γ.Ο Ιωάννης Κωλέττης προσεταιρίστηκε στην αρχή αρματολούς και κλέφτες της Στερεάς.

Δ.Η Ρωσία μπορούσε να βρει αποδοχή από μεγάλο τμήμα του πληθυσμού επειδή ήταν η μοναδική μεγάλη δύναμη με ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα.

Ε.Το γαλλικό κόμμα εξέφραζε κυρίως τα συμφέροντα των προκρίτων και των λογίων.

2.Να κάνετε την αντιστοίχιση.

1.Πελοπόννησος           α.πλοιοκτήτες

2.Νησιά                           β.πρόκριτοι

3.Στερεά Ελλάδα           γ.αρματολοί

 

 

Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

1.Ποιοι λόγοι ευνόησαν την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων κατά την προεπαναστατική περίοδο ;

 

2.Ποια γεγονότα λαμβάνουν χώρα την περίοδο από τη συγκρότηση της Β.Εθνοσυνέλευσης μέχρι το τέλος του δεύτερου εμφυλίου πολέμου ;