Ο προσδιορισμός του σκοπού στα Λατινικά

    Ο προσδιορισμός του σκοπού στα Λατινικά εκφέρεται συνολικά με οκτώ διαφορετικούς τρόπους. Στο κείμενό μας θα εστιάσουμε στους πέντε της εξεταστέας ύλης. Αφού ανατρέξουμε στα βασικά σημεία της θεωρίας μπορούμε να δούμε και τις ασκήσεις. Υπάρχουν υποδειγματικές απαντήσεις, καθώς και ασκήσεις για εξάσκηση. Για πιθανές απορίες μπορείτε να Διαβάστε περισσότερα…

Μετατροπή προτάσεων σε μετοχές – Λατινικά

    Η μετατροπή προτάσεων σε μετοχές είναι μια συνηθισμένη άσκηση τόσο στα Αρχαία Ελληνικά, όσο και στα Λατινικά. Στις γλώσσες αυτές η σύνταξη με μετοχή ή αντίστοιχη πρόταση είναι τις περισσότερες φορές ισοδύναμη. Φυσικά, υπάρχουν λεπτές σημασιολογικές διαφορές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι αντιληπτές από τους σημερινούς Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Λατινικά

    Αυτή η σελίδα λειτουργεί ως ευρετήριο των κειμένων που δημοσιεύουμε σχετικά με το μάθημα των Λατινικών. Εκτός από τη βασική Γραμματική και το βασικό Συντακτικό,  μπορείτε να ανατρέξετε και σε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά. Το μάθημα των Λατινικών αποτελεί βασική προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού. Από την Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Ρίτα Σουλάρη, πριν από

Συντακτικό των Λατινικών – Εκπαιδευτικό Υλικό

    Το συντακτικό των Λατινικών έχει αρκετές ομοιότητες με το αντίστοιχο των Αρχαίων Ελληνικών. Ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει και με τη γραμματική της Λατινικής, υπάρχουν σημεία στα οποία διαφοροποιείται. Η Λατινική χρησιμοποιεί περισσότερους ονοματικούς τύπους που προέρχονται από τα ρήματα. Επίσης, στη Λατινική θα δούμε και την εκτεταμένη χρήση της Διαβάστε περισσότερα…

Γραμματική των Λατινικών – Βασικό Εκπαιδευτικό Υλικό

    Η Γραμματική των Λατινικών και η εξοικείωση με τις βασικές μορφές της είναι το πρώτο βήμα για την εκμάθηση της Γλώσσας. Στο κείμενό μας θα παραθέσουμε με τη μορφή links τα βασικά σημεία, όπως παρατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου. Πρόκειται, όπως έχουμε επισημάνει στο αντίστοιχο κείμενο για τη Γραμματική της Διαβάστε περισσότερα…

Ο Προσδιορισμός του Τόπου στα Λατινικά

Ο Προσδιορισμός του τόπου – Γενικές παρατηρήσεις     Ο προσδιορισμός του τόπου στα Λατινικά εκφέρεται με συγκεκριμένους τρόπους για κάθε περίπτωση. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι, όταν ο προσδιορισμός του τόπου αφορά το όνομα μιας πόλης ή ενός μικρού νησιού, τότε εκφέρεται απρόθετα. Το ίδιο συμβαίνει και Διαβάστε περισσότερα…

Ο Προσδιορισμός του Χρόνου στα Λατινικά

Ο προσδιορισμός του χρόνου – Γενικές παρατηρήσεις   Η δήλωση του χρόνου και κυρίως η δήλωση των χρονικών βαθμίδων και της σχέσεως που έχουν μεταξύ τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα Λατινικά. Ο προσδιορισμός του χρόνου, ως επιρρηματικός προσδιορισμός δηλώνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Συγκεκριμένα:   Με χρονικά επιρρήματα, όπως και ο προσδιορισμός Διαβάστε περισσότερα…