Εκπαιδευτικό Υλικό – Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής

Μελετώντας το συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ερχόμαστε σε επαφή με τον πλούτο της και την κομψότητά της. Η Αρχαία Ελληνική, χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα της πυκνής έκφρασης και της ευελιξίας των μορφών της.

 

 

Το συντακτικό της Αρχαίας και το συντακτικό της Νέας Ελληνικής – Μια γενική επισήμανση

 

Το συντακτικό - διαλέξαμε θραύσμα από αγγείο του Ευφρόνιου

Είναι καλό να έχουμε στο νου μας, όταν ξεκινούμε την προσέγγιση του συντακτικού και των πρωτότυπων αρχαίων κειμένων ότι η Αρχαία Ελληνική – όπως και οι περισσότερες αρχαϊκές γλώσσες – έχει διαφορετική δομή από αυτή που συναντάμε στις σύγχρονες γλώσσες. Οι Αρχαϊκές γλώσσες είναι περισσότερο συνθετικές. Μια πρόταση μπορεί να εμπεριέχει αρκετά νοήματα τα οποία εκφέρονται με μετοχές και απαρέμφατα. Για αυτό και τις περισσότερες φορές γνωρίζουμε ότι μια μετοχή ή ένα απαρέμφατο ισοδυναμεί με μια δευτερεύουσα πρόταση. Οι σύγχρονες γλώσσες από την άλλη πλευρά  είναι περισσότερο αναλυτικές. Εκφράζουν τα νοήματα απλώνοντας συνήθως το κάθε νόημα σε διαφορετική πρόταση.

 

Το συντακτικό και η γραμματική

Για να προσεγγίσουμε τα κείμενα και το συντακτικό τους είναι καλό να οικοδομήσουμε μια ικανοποιητική γνώση της γραμματικής της γλώσσας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διαδικασίες που γίνονται παράλληλα καθώς η μια διαδικασία βοηθά και ενισχύει την άλλη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τόσο η γραμματική, όσο και το συντακτικό είναι εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε το κείμενο.

Το πιο σημαντικό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι μαζί με αυτή τη γνώση να έχουμε στο νου μας ότι το κάθε κείμενο έχει τον δικό του ρυθμό, τον οποίο καλούμαστε να ακολουθήσουμε και να βρούμε. Κάθε φορά που συντάσσουμε ένα σημείο, είναι καλό να ξαναδιαβάζουμε όλο το κείμενο ξανά. Είναι σίγουρο ότι με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το κείμενο μας αποκαλύπτει τα μυστικά του.

 

 

Το Συντακτικό από το study4exams 

 

Όπως ακριβώς κάναμε με τις σημειώσεις του Υπουργείου για τη Γραμματική , παραθέτουμε σε μορφή καταλόγου τα συντακτικά φαινόμενα που υπάρχουν στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Με αυτό τον τρόπο η πρόσβαση είναι εύκολη και επίσης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έχουν εποπτεία όλων των φαινομένων και να επικεντρώνονται στα σημεία που τους δυσκολεύουν.

Οι συγκεκριμένες σημειώσεις είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, απαραίτητο για τη μελέτη πιο σύνθετων κειμένων και φαινομένων.

 

 

Οι όροι της πρότασης

Το Υποκείμενο

Το Αντικείμενο – Μεταβατικά Ρήματα

Το Κατηγορούμενο

Η Απρόσωπη Σύνταξη

Η Δοτική Προσωπική

Το Ποιητικό Αίτιο – Ενεργητική και Παθητική Σύνταξη

Το Άναρθρο Απαρέμφατο

Το Έναρθρο Απαρέμφατο

Η Μετοχή

Τα Μόρια ἂν και ὡς

Οι Ονοματικοί Προσδιορισμοί – Ομοιόπτωτοι Προσδιορισμοί

Οι Ονοματικοί Προσδιορισμοί – Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί

Οι Ονοματικοί Προσδιορισμοί – Οι Πλάγιες Πτώσεις ως Προσδιορισμοί σε Επιρρήματα

Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί

Ο Β’ Όρος Σύγκρισης

Ρηματικά Επίθετα σε -τος

Ρηματικά Επίθετα σε -τέος

 

 

 

Δευτερεύουσες Προτάσεις

 

Δευτερεύουσες Ονοματικές Ειδικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Ονοματικές Ενδοιαστικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Ονοματικές Πλάγιες Ερωτηματικές

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Χρονικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Τελικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Αιτιολογικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Εναντιωματικές και Παραχωρητικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Συμπερασματικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Υποθετικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Απαρεμφατικές Προτάσεις

Όμοια Εισαγωγή Δευτερευουσών Προτάσεων

 

 

 

Υποθετικοί λόγοι

 

Τα Είδη των Υποθετικών Λόγων

Λανθάνοντες Υποθετικοί Λόγοι

Εξαρτημένοι Υποθετικοί Λόγοι

 

 

 

Ευθύς και Πλάγιος Λόγος

 

Περιπτώσεις Πλαγίου Λόγου

Μετατροπή Πλάγιου Λόγου σε Ευθύ

Μετατροπή Ευθέος Λόγου σε Πλάγιο

 

 

 

Το ευρετήριο του Φιλολογικού

Για καθένα από τα βασικά μαθήματα υπάρχει σελίδα, η οποία λειτουργεί ως ευρετήριο των φαινομένων. Οι σελίδες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέες δημοσιεύσεις.

 

Για το μάθημα της Έκθεσης το υλικό δημοσιεύεται εδώ:

Για τα Αρχαία Ελληνικά το υλικό δημοσιεύεται εδώ:

Για τα Λατινικά το υλικό δημοσιεύεται εδώ: