Εκπαιδευτικό Υλικό – Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών

Σε αυτή τη σελίδα παραθέτουμε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, που αφορά τη Γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών. Καταρχάς, υπάρχει ο κατάλογος και τα links για τα pdf του υπουργείου όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα study4exams. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική δουλειά, που η μαθήτρια και ο μαθητής είναι καλό να έχει υπόψη του.

Στα επόμενα κείμενά μας θα εμβαθύνουμε σε συγκεκριμένα Γραμματικά φαινόμενα. Ξεκινώντας από εδώ, έχουμε κατηγοριοποιήσει σε μορφή καταλόγου τα φαινόμενα που αναλύονται. Είναι εύκολο κανείς να ανατρέξει στο γραμματικό φαινόμενο που την(τον) ενδιαφέρει.

Υπάρχει φυσικά η θεωρία αλλά και κλιτικοί πίνακες που διευκολύνουν την εκμάθηση των φαινομένων.

Στο τέλος της σελίδας παρατίθενται χρήσιμα links, για τη σπουδάστρια και τον σπουδαστή που θα ήθελε να εμβαθύνει στο σώμα των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής.

Εκπαιδευτικό Υλικό - Φωτογραφία από το Θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα.

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία από study4exams

Ενότητα Γραμματικής:
Τα ουσιαστικά

Η Α’ και η Β’ κλίση των Ουσιαστικών

Η Γ’ κλίση των Ουσιαστικών

Τα Ανώμαλα Ουσιαστικά

Τα Επίθετα

Τα Δευτερόκλιτα Επίθετα

Τα Τριτόκλιτα Επίθετα

Τα Παραθετικά των Επιθέτων και των Επιρρημάτων

Τα Αριθμητικά Επίθετα

Τα Ανώμαλα Επίθετα

Οι Μετοχές

Η Κλίση των Μετοχών

Οι Αντωνυμίες

Η Κλίση των Αντωνυμιών

Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Ρήματα

Το Ρήμα Ειμί

Τα Βαρύτονα Ρήματα

Ο Αόριστος Β’

Ο Μέλλοντας και ο Αόριστος των Ενρινόληκτων και Υγρόληκτων Ρημάτων

Ο Μέλλοντας των υπερδισύλλαβων σε – ιζω Ρημάτων

Ο Παθητικός Αόριστος Α’ και Β’ και ο Παθητικός Μέλλοντας Α’ και Β’

Ο Παρακείμενος και ο Υπερσυντέλικος Μέσης Φωνής των Αφωνόληκτων και Ενρινόληκτων Ρημάτων

Τα Ρήματα πνέω, πλέω, ρέω, δέομαι

Τα Συνηρημένα Ρήματα

Τα Συμφωνόληκτα Ρήματα εις – μι

Τα φωνηεντόκλητα Ρήματα εις – μι

Η ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΟΡΙΣΤΩΝ Β΄: ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην

Η κλίση των ρημάτων εἶμι, φημί, οἶδα

Η κλίση των ρημάτων α. ἐπίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι και β. κεῖμαι, κάθημαι

Όμοιοι και Ομόηχοι Τύποι

Σημεία Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος
  • Για τους ομόηχους τύπους, ας έχουμε κατά νου ότι η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών ήταν διαφορετική από αυτή με την οποία εμείς αποδίδουμε τις λέξεις.
  • Από αυτή την  άποψη, οι ομόηχοι τύποι είναι πολλές φορές ομόηχοι μόνο για τον σύγχρονο Έλληνα αναγνώστη. Οι αρχαίοι εύκολα ξεχώριζαν τις λέξεις, εφόσον η προσωδία καθιστούσε ξεκάθαρη τη σημασία της λέξης. 
  • Τα εις – μι ρήματα είναι προγενέστερα των βαρύτονων. Τα συναντάμε συχνά στην Αρχαϊκή Ποίηση, τόσο τη Λυρική, όσο και στον Όμηρο. 
  • Το ρήμα οιδα προέρχεται από το ρήμα είδω, το οποίο σήμαινε και βλέπω και γνωρίζω. Η δεύτερη σημασία μεταβιβάστηκε στο οίδα, ενώ η πρώτη σημασία υπάρχει στον αόριστο β’ του ρήματος ὁρῶ (είδον). Στο κείμενο “Το ταξίδι της λέξης” περιγράφεται και η μορφολογική και η σημασιολογική εξέλιξη της λέξης, όχι μόνο στην Ελληνική γλώσσα αλλά και στις συγγενείς Ινδοευρωπαικές.
  • Ο Αόριστος β’ όπως και ο Παθητικός επιζεί αυτούσιος σε πολλές μορφές στα Νέα Ελληνικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην έγκλιση της υποτακτικής. Για παράδειγμα η υποτακτική του Αορίστου Β’ “κατέλαβον” είναι “καταλάβω” και η υποτακτική του Παθητικού Αορίστου “εκοιμήθην” είναι “κοιμηθώ”
Το ευρετήριο του Φιλολογικού

Για καθένα από τα βασικά μαθήματα υπάρχει σελίδα, η οποία λειτουργεί ως ευρετήριο των φαινομένων. Οι σελίδες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέες δημοσιεύσεις.

Για το μάθημα της Έκθεσης το υλικό δημοσιεύεται εδώ:

Για τα Αρχαία Ελληνικά το υλικό δημοσιεύεται εδώ:

Για τα Λατινικά το υλικό δημοσιεύεται εδώ:

Εξαιρετικοί Σύνδεσμοι για την Αρχαία Ελληνική
  • Εδώ, μπορείτε να βρείτε το πλήρες σώμα των κειμένων τόσο της Αρχαίας Ελληνικής, όσο και της Λατινικής Γλώσσας. Στο project Perseus του Πανεπιστημίου Tufts θα βρείτε τα κείμενα και στο πρωτότυπο και σε πολύ καλή Αγγλική μετάφραση. 
  • Το λεξικό Liddell – Scott, είναι το πληρέστερο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής. Εκτός από το Perseus που η μετάφραση είναι στα Αγγλικά, μπορείτε να το βρείτε και στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Εδώ, το κείμενο είναι στα Νέα Ελληνικά.
  • Στον Μικρό Απόπλου υπάρχουν κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής με αντιστοίχιση μετάφρασης στα Νέα Ελληνικά. 
  • Αυτή η δυνατότητα υπάρχει και στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.