Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Γ’ Ανθρωπιστική

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Γ’ Ανθρωπιστική είναι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει αποδοτικότητα και ουσιαστική βελτίωση στα σημεία που είναι αναγκαίο να εστιάσουμε για την επιτυχία μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η εβδομαδιαία κατανομή των ωρών:
Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Ιστορία Κατεύθυνσης 4 ώρες
Λατινικά 5 ώρες
Έκθεση 4 ώρες
Σύνολο Ωρών 19 ώρες
Οι απαιτήσεις των Εξετάσεων

Η Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών απαιτεί συνδυασμό γνωστικών ικανοτήτων. Ειδικά στη Γ’ Ανθρωπιστική μας ζητείται και να αφομοιώσουμε πλήθος πληροφοριών, αλλά επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε γραπτό ή προφορικό λόγο σε συνδυαστικές ερωτήσεις.

Τα Μαθήματα της Κατεύθυνσης

Χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι το μάθημα της Ιστορίας. Δεν αρκεί μόνο το εντατικό διάβασμα. Πρέπει να μπορούμε να αποτυπώσουμε τις γνώσεις μας συνδυαστικά και να αποδώσουμε το περιεχόμενο των παραθεμάτων. Στο Φιλολογικό φροντίζουμε ώστε οι μαθητές μας να έχουν έρθει σε επαφή με το μάθημα από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της Β’ Λυκείου.

Τα Λατινικά επανέρχονται από το σχολικό έτος 2021 – 2022 ως εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η καινοτομία στον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης είναι ότι πλέον θα δίνεται βαρύτητα τόσο στο ετυμολογικό πλαίσιο, όσο και στη σύνδεση με τα Αρχαία Ελληνικά. Ο τρόπος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε βοηθά να βρίσκουμε τις κοινές δομές αλλά και τις λεπτές διαφορές ανάμεσα στις δύο γλώσσες και ουσιαστικά η μια να βοηθά την εκμάθηση της άλλης.

Στις 24/6/2021 ανακοινώθηκε από το υπουργείο η νέα εξεταστέα ύλη. Το Φιλολογικό ανταποκρίνεται άμεσα προσθέτοντας επιπλέον ώρα στο μάθημα των Λατινικών, μετά την ανακοίνωση τόσο της επαυξημένης εξεταστέας ύλης όσο και της δυσκολίας των φαινομένων που προστίθενται – πλάγιος λόγος, γερουνδιακή έλξη – για το τρέχον σχολικό έτος.

Το μάθημα των Αρχαίων θεωρείται και είναι το δυσκολότερο. Αφενός έχουμε το πολύ απαιτητικό γνωστό ( Πλάτωνας, Αριστοτέλης), αφετέρου το άγνωστο κείμενο με την πληθώρα της ύλης. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα εδώ για τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος.

 

Η Έκθεση

Το πιο ρευστό μάθημα και ταυτόχρονα η βάση για τη μαθήτρια και το μαθητή της Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς είναι δεδομένο ότι σε όλα τα μαθήματα καλούμαστε να αποδώσουμε σε σωστά και συγκροτημένα Νέα Ελληνικά τη σκέψη μας.

Η διδασκαλία και η πρακτική της Έκθεσης και Παραγωγής Λόγου έχει ως πυλώνα  τη γραφή του εβδομαδιαίου κριτηρίου στον χώρο του Φροντιστηρίου. Η αναλυτική διόρθωση και επιμέλεια του κριτηρίου, που εστιάζει στον τρόπο γραφής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μαθήτριας και του κάθε μαθητή εξασφαλίζει και την ουσιαστική βελτίωση τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και καλύτερη διαχείριση του χρόνου και ποιοτικότερη Γλωσσική Διδασκαλία. Ας μην ξεχνάμε ότι, όπως προείπαμε στην κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών η ικανότητα να παράξουμε σωστό γραπτό λόγο είναι προαπαιτούμενο όχι μόνο για το μάθημα της Έκθεσης αλλά και για τα Αρχαία και την Ιστορία. Η συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας κάνει το μάθημα πιο απαιτητικό, ταυτόχρονα όμως και πολύ πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό.

 

Τα Τμήματα Έκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

Μπορείτε να ενημερωθείτε και για τα εξειδικευμένα Τμήματα Έκθεσης αποκλειστικά για Σχολές Πρώτης Προτίμησης τα οποία αφορούν υποψηφίους όλων των Κατευθύνσεων, οι οποίοι στοχεύουν αποκλειστικά σε υψηλόβαθμες σχολές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σχολές της Νομικής, της Ιατρικής, της Ψυχολογίας, του Πολυτεχνείου, την Αγγλική Φιλολογία, τις Στρατιωτικές σχολές, τις Παιδαγωγικές.

Η Εξέταση και Αφομοίωση της Ύλης

 

Παράλληλα με τη διδασκαλία της οποίας το βασικό μέλημα είναι η αφομοίωση της ύλης, κάθε Σάββατο, από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου γράφουμε στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα διαγωνίσματα στα όσα διδάχτηκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Με αυτόν τον τρόπο και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους γνωρίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται και δεν αφήνουν κενά στο διάβασμά τους.

Στη συνέχεια, με τα τρίωρα κριτήρια αξιολόγησης, εξοικειώνονται με τη μορφή που έχουν τα κριτήρια των Πανελληνίων. Αυτά τα κριτήρια προστίθενται στο πρόγραμμα, όταν πλέον οι μαθητές έχουν διδαχθεί ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της ύλης.

 

Οι Κύκλοι Διαγωνισμάτων

 

Τα τρίωρα κριτήρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών σε τρεις κύκλους. Τον χειμερινό, τον εαρινό και τα διαγωνίσματα προσομοίωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η συχνότητα των κριτηρίων και των γραπτών δοκιμασιών αυξάνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι λόγοι είναι οι εξής:

  • Οι μαθητές εξετάζονται γραπτά. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να είναι εξοικειωμένοι με τη μορφή των ερωτήσεων και της διαδικασίας.
  • Όσο καλά και εάν έχουμε διαβάσει και προετοιμαστεί, η αποτύπωση της σκέψης μας σε γραπτό λόγο απαιτεί εξάσκηση και ξεχωριστή προετοιμασία.
  • Φροντίζουμε επομένως, να υπάρχει πολύ συχνή πρακτική μέσα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο και βελτιωνόμαστε στον τρόπο που απαντάμε και μαθαίνουμε να αποκωδικοποιούμε έμπρακτα τα ζητούμενα των ερωτήσεων.

 

Τα διαδικτυακά μας τμήματα

Για τις τρεις τάξεις του λυκείου λειτουργούν και τα διαδικτυακά μας τμήματα. Το πρόγραμμα σπουδών, όπως και των διαγωνισμάτων είναι το ίδιο με το αντίστοιχο της κάθε τάξης. Τα τμήματα είναι ολιγομελή κι ομοιογενή. Δίνεται η δυνατότητα και σε παιδιά που δεν βρίσκονται στην πόλη μας ή προτιμούν τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας να συμμετέχουν στα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών του Φιλολογικού.

Εξατομικευμένη βοήθεια

 

Εξατομικευμένη βοήθεια παρέχεται σε όλους τους μαθητές μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στο κάθε παιδί τα συγκεκριμένα στοιχεία που ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του είναι απαραίτητα, ώστε να πετύχει τους στόχους του.

 

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ Λυκείου