Γραμματική των Λατινικών – Βασικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Γραμματική των Λατινικών και η εξοικείωση με τις βασικές μορφές της είναι το πρώτο βήμα για την εκμάθηση της Γλώσσας.

Στο κείμενό μας θα παραθέσουμε με τη μορφή links τα βασικά σημεία, όπως παρατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου. Πρόκειται, όπως έχουμε επισημάνει στο αντίστοιχο κείμενο για τη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής για μια πολύ καλή δουλειά.

Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμουμε τα links στη σελίδα θα βοηθήσει τη μαθήτρια και το μαθητή να έχει εποπτεία των γραμματικών φαινομένων.

 

 

 

Γραμματική των λατινικών – Μια Γλώσσα Παγκόσμια και διαχρονικά Επιδραστική.

 

Γραμματική των Λατινικών - Επιλέξαμε μια εικόνα από το εσωτερικό της villa Borghese

 

Τα Λατινικά ήταν στην εποχή της κυριαρχίας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ό,τι πιο κοντινό θα χαρακτηρίζαμε με σημερινούς όρους ως παγκόσμια γλώσσα. Ήταν το απαραίτητο εφόδιο για να κινηθεί κανείς και να λειτουργήσει στον ενοποιημένο κατά κάποιον τρόπο κόσμο.

Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε κατά την Ελληνιστική περίοδο, η οποία είχε ως βασικό αποτέλεσμα τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Η συγκεκριμένη μορφή της Γλώσσας είναι γνωστή ως Ελληνιστική Κοινή.

Τα Λατινικά υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικά και κατά τον Μεσαίωνα. Τα συγγράμματα γράφονταν στα Λατινικά. Η διδασκαλία στα Πανεπιστήμια είχε ως βάση τη Λατινική. Ας συνυπολογίσουμε σε όλα τα προηγούμενα και το ότι η Λατινική Γλώσσα είναι η μητέρα γλώσσα των λεγόμενων Ρομανικών Γλωσσών.

Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Πορτογαλικά, τα Ρουμανικά. Ας αναλογισθούμε μόνο ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Αμερικανικής Ηπείρου μιλά μια Ρομανική γλώσσα και θα κατανοήσουμε τη σημασία και το εύρος της Λατινικής.

 

 

Η Γραμματική των Λατινικών

 

Χαρακτηριστικό της Λατινικής Γλώσσας είναι η ύπαρξη πολλών κλιτών τύπων. Σε αυτό η γλώσσα διαφέρει από τα Αγγλικά, για παράδειγμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι για τον σπουδαστή της Λατινικής η δομή της Γλώσσας είναι πολύ βοηθητική. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι, οι εξαιρέσεις επίσης. Υπάρχει μια αυστηρότητα και μια σαφήνεια στη Γλώσσα, η οποία μας βοηθά να προσεγγίσουμε πιο εύκολα τη Λατινική.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τη Γραμματική των Λατινικών, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου study4exams.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η σπουδάστρια και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει σημεία στα οποία θα ήθελε να επικεντρωθεί και να μελετήσει διεξοδικότερα. Ως πρώτο βήμα λοιπόν, και ως ψηφιακή βάση των βασικών κανόνων που βρίσκουμε στη Γραμματική των Λατινικών, παραθέτουμε πιο κάτω τα αντίστοιχα γραμματικά κεφάλαια.

 

 

Γραμματική των Λατινικών – Τα Κεφάλαια

 

Τα Ουσιαστικά

Τα Επίθετα

Τα Παραθετικά των Επιθέτων

Τα Παραθετικά των Επιρρημάτων

Οι Αντωνυμίες

Τα Αντωνυμικά Επίθετα

Το Βοηθητικό Ρήμα (Sum – Fui – Esse)

Οι Τέσσερις Συζυγίες των Ρημάτων

Τα Δεκαπέντε Ρήματα της Γ’ Συζυγίας σε -io

Τα Βασικά Ανώμαλα Ρήματα

Τα Αποθετικά και Ημιαποθετικά Ρήματα

Τα Ελλειπτικά Ρήματα

Τα Βασικά Απρόσωπα Ρήματα

Η Ενεργητική και η Παθητική Περιφραστική Συζυγία

 

 

Τα Κείμενά μας για τα Λατινικά

 

Μπορείτε να ανατρέξετε και στη σελίδα μας, η οποία λειτουργεί ως ευρετήριο για τα κείμενα που δημοσιεύουμε σχετικά με το μάθημα των Λατινικών. Εκεί, τα φαινόμενα αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος και παρατίθενται ασκήσεις και υποδειγματικές απαντήσεις. Η σελίδα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέο υλικό.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες σελίδες για την Έκθεση και τα Αρχαία Ελληνικά.