Home » Τα Νέα μας » Πρόγραμμα Σπουδών » Β’ Ανθρωπιστική
Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Β’ Ανθρωπιστική

 

Η Β’ Λυκείου είναι μια χρονιά που δίνει τη δυνατότητα στη μαθήτρια και το μαθητή που έχει επιλέξει την Ανθρωπιστική κατεύθυνση αφενός να καλύψει τα όποια κενά αισθάνεται ότι έχει και αφετέρου να αποκτήσει μια στέρεη γνωστική βάση για τη Γ’ Λυκείου.

 

 

Ανθρωπιστική - Για τη Β' Ανθρωπιστική επιλέξαμε έργο του Έλληνα ζωγράφου Χατζηκυριάκου Γκίκα ( μια νύχτα στο μουσείο)

 

 

Το νέο σύστημα εισαγωγής

 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε το νέο σύστημα εισαγωγής στις Πανεπιστημιακές σχολές, σύμφωνα με το οποίο το μάθημα των Λατινικών στη Γ’ Λυκείου αντικαθίσταται από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Επίσης, μια πολύ σημαντική αλλαγή είναι η συνεξέταση της Έκθεσης και της Λογοτεχνίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού για τη χρονιά του 2018 – 1019 έχει διαμορφωθεί για να βοηθήσει τους μαθητές της Ανθρωπιστικής να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια του άρθρου μας παρατίθεται και ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινικών στη Β’ Λυκείου, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποία διδάσκουμε τα Γλωσσικά μαθήματα.

 

 

Ο σχεδιασμός μας

 

Με βάση αυτόν τον διπλό στόχο ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών για τη Β’ Λυκείου στην Ανθρωπιστική Κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

Αρχαία Ελληνικά – 5 ώρες

 

  • Μαντίθεος                                                                              1 ώρα
  • Επιτάφιος Περικλέους / Αντιγόνη                                    1 ώρα
  • Άγνωστο κείμενο                                                                  2 ώρες
  • Προετοιμασία Γ’ Λυκείου ( Φιλοσοφικός Λόγος)           1 ώρα

 

Ο Μαντίθεος είναι δικανικό κείμενο του ρήτορα Λυσία. Διδάσκεται όλο το κείμενο και στόχος της  διδασκαλίας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές  με τη μορφή των ρητορικών λόγων. Τη δομή τους, τα μορφικά χαρακτηριστικά αλλά και τη λειτουργία της ρητορικής στο πλαίσιο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Ως μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται δύο αριστουργήματα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Ο Επιτάφιος του Περικλή και βέβαια η Αντιγόνη του Σοφοκλή.

Με τη διδασκαλία του Επιταφίου επιδιώκεται η γνωριμία με την Πολιτική Φιλοσοφία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Με τη διδασκαλία της Αντιγόνης ερχόμαστε σε επαφή με τη σύνθετη μορφή τέχνης που είναι η αρχαία Ελληνική Τραγωδία.

 

 

Το Άγνωστο Κείμενο

 

Στο Φιλολογικό η Β’ Λυκείου στην Ανθρωπιστική Κατεύθυνση είναι μια τάξη που φροντίζουμε να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, από την αρχή. Είναι σημαντικό η μαθήτρια και ο μαθητής να νοιώσουν ότι αντιμετωπίζουν συστηματικά και επιτυχημένα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Να προσεγγίσουν σταδιακά το Άγνωστο Κείμενο, γνωρίζοντας ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα όποια κενά έχουν από τις προηγούμενες τάξεις. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει και εξατομικευμένη βοήθεια στο κάθε παιδί, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών του.

 

 

Ο Φιλοσοφικός Λόγος ( Το Γνωστό της Γ’ Λυκείου)

 

Όσον αφορά τον πολύ απαιτητικό Φιλοσοφικό Λόγο της Γ’ Λυκείου, φροντίζουμε να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας μέσα από την κατανόηση και ανάλυση των κειμένων, τον τρόπο δουλειάς που απαιτείται για να έχουν το επιθυμητό  αποτέλεσμα στη Γ’ Λυκείου.

 

 

 

Έκθεση – 4 ώρες

 

  • 2 ώρες διδασκαλίας από 2 διδάσκοντες σε ξεχωριστές ημέρες της εβδομάδας.
  • 2 ώρες γραπτό εβδομαδιαίο κριτήριο το οποίο γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου.

 

Το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Γράφουμε στον χώρο του Φροντιστηρίου κάθε εβδομάδα σε ξεχωριστή ημέρα ένα πλήρες κριτήριο αξιολόγησης.

Και κατά τη διδασκαλία επίσης γράφουμε και εξασκούμαστε στην ανάπτυξη παραγράφου, τις γλωσσικές ασκήσεις, την περίληψη. Είναι αυτονόητο ότι η βελτίωση στον Γραπτό Λόγο έρχεται γράφοντας. Αυτό είναι κάτι που το Φροντιστήριό μας, όντας εξειδικευμένο, και μπορεί και το παρέχει.

 

 

Λατινικά Γ’ Λυκείου –  1,5 ώρα

 

Η Ανθρωπιστική κατεύθυνση προετοιμάζεται από τη Β’ Λυκείου στο γλωσσικό μάθημα των Λατινικών. Η προετοιμασία ξεκινά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ώστε οι μαθητές μας να έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν σε βάθος χρόνου τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που είναι η βάση για την επιτυχία τους στο μάθημα στη Γ΄Λυκείου.

 

 

Ιστορία Γ’ Λυκείου – 1 ώρα

 

Η Ιστορία της Γ’ Λυκείου παρέχεται στο Φροντιστήριό μας από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα παιδιά της Β’ Λυκείου. Στόχος μας είναι να έρθουν σε επαφή καταρχάς με το Ιστορικό Πλαίσιο και στη συνέχεια να καλύψουν ένα σημαντικό τμήμα της ύλης στο οποίο θα κληθούν να εξετασθούν στη Γ’ Λυκείου.

Σύνολο ωρών:  11,5

 

 

 

Το μάθημα της Κοινωνιολογίας

 

Το νέο σύστημα εισαγωγής προβλέπει ότι την θέση του μαθήματος των Λατινικών θα πάρει το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Επομένως, και το πρόγραμμα Σπουδών του Φιλολογικού έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις λεπτομέρειες του προγράμματος της Β’ Ανθρωπιστικής.

 

Ενημερωθείτε επίσης και για τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Σπουδών μας.

Κατηγορίες: Πρόγραμμα Σπουδών

Τηλ: 210 4941314

Δημητρακοπούλου 18, Κορυδαλλός