Έναρξη νέων τμημάτων Θερινής Προετοιμασίας

Η Θερινή Προετοιμασία για τις μαθήτριες και τους μαθητές που τελειώνουν τη Β’ Λυκείου στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών Σπουδών περιλαμβάνει 6 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 1 εβδομάδα διαγωνισμάτων.

Τα μαθήματα για τη φετινή προετοιμασία έχουν ξεκινήσει από τις 25 Μαΐου. Στις 9 Ιουνίου ξεκινούν τα νέα τμήματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα διαγωνίσματα – με τη μορφή τρίωρων κριτηρίων Πανελληνίων Εξετάσεων – διεξάγονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς, η οποία συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Τα διαγωνίσματα για τη φετινή χρονιά θα διεξαχθούν το τετραήμερο 25 – 28 Αυγούστου.

 

Έναρξη νέων τμημάτων θερινής προετοιμασίας: Στις 9 Ιουνίου ξεκινούν τα νέα τμήματα προετοιμασίας για την κατεύθυνση των ανθρωπιστκών σπουδών

 

 

 Ο Προγραμματισμός

 

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό οι μαθήτριες και οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να χτίσουν μια στέρεη γνωστική βάση στα βασικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

Τα τμήματα συγκροτούνται με κριτήριο την ομοιογένεια και το γνωστικό επίπεδο. Στο Φιλολογικό προετοιμαζόμαστε στη Β’ Λυκείου από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα κατεύθυνσης, στα Αρχαία Ελληνικά, την Ιστορία και την Κοινωνιολογία.

Είναι απαραίτητο επομένως, η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής να ενταχθεί στο αντίστοιχο τμήμα, που θα του δίνεται η δυνατότητα να καλύψει τα κενά του και να χτίσει μια στέρεη γνωστική βάση.

 

 

Η Εξατομικευμένη Βοήθεια

 

Το Φιλολογικό, ως εξειδικευμένο Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να παράσχει εξατομικευμένη βοήθεια στην κάθε μαθήτρια και στον κάθε μαθητή του, κατά τη διάρκεια του έτους και φυσικά ακόμη περισσότερο στη Θερινή Προετοιμασία.

Αυτό βοηθά ιδιαίτερα και στην αυτενέργεια του μαθητή, εφόσον γνωρίζει ότι θα του παρασχεθεί βοήθεια που θα εστιάζει στις δικές του ανάγκες και στους δικούς του στόχους.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών

 

Στη Θερινή Προετοιμασία, ακολουθούμε τον βασικό καταμερισμό των ωρών που θα συναντήσουν τα παιδιά στη Γ’ Λυκείου, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των κενών τους και στην αφομοίωση των νέων γνώσεων που ορισμένες μορφές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Για παράδειγμα, η μετάβαση από το γνωστό κείμενο που διδάσκονται στη Β’ Λυκείου σε αυτό της Γ’ Λυκείου, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα άλμα. Η μαθήτρια και ο μαθητής της Γ’ λυκείου καλείται για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει δύσκολα Φιλοσοφικά Κείμενα.

 

 

 Ο καταμερισμός των ωρών

 

Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Ιστορία Κατεύθυνσης 4 ώρες
Κοινωνιολογία 4 ώρες
Έκθεση 3 ώρες
Κριτήριο Έκθεσης 2 ώρες

 

 

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας διδάσκεται δύο φορές την εβδομάδα από δύο διδάσκοντες. Κριτήριο αξιολόγησης γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου κάθε εβδομάδα. Διορθώνεται και αξιολογείται και από τους δύο διδάσκοντες.

 

 

Έκθεση για τους μαθητές όλων των Κατευθύνσεων 

 

Το Φιλολογικό είναι εξειδικευμένο Φροντιστήριο Γλωσσικής Διδασκαλίας. Είναι επομένως, η σωστή επιλογή για τη μαθήτρια και το μαθητή στο μάθημα της Έκθεσης και Παραγωγής Λόγου. Τα τμήματα Έκθεσης προσφέρονται τόσο στη Θερινή Προετοιμασία, όσο και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

  • Το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες σε διαφορετικές μέρες της εβδομάδας.
  • Σε ξεχωριστή ημέρα γράφεται εβδομαδιαίο κριτήριο στο μάθημα, το οποίο επιμελείται, διορθώνεται και αξιολογείται και από τους δύο διδάσκοντες.

 

 

Η Γλωσσική Βελτίωση στις άλλες Τάξεις

 

Για όλες τις τάξεις προσφέρονται τμήματα διάρκειας 4 εβδομάδων, με στόχο τη βελτίωση των μαθητών στην Παραγωγή Λόγου. Βάση του προγράμματος είναι η δουλειά που γίνεται μέσα στην τάξη και αφορά Γλωσσικές ασκήσεις, πρακτική στη συγγραφή περίληψης και εξοικείωση με τη διαδικασία του γραψίματος.

Η Εβδομαδιαία εξάσκηση, η οποία είναι η  βάση και των χειμερινών τμημάτων εξασφαλίζει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε σωστά και ουσιαστικά.

Το μάθημα της Έκθεσης διδάσκεται από δύο διδάσκοντες σε όλες τις τάξεις και τις Κατευθύνσεις.