Έκθεση και Παραγωγή Λόγου
Έκθεση και Παραγωγή Λόγου, Οι Βασικές Αρχές

 

Στο Φιλολογικό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της αυτενέργειας και κυρίως στη δυνατότητα των μαθητών μας να εκφράζονται σωστά και αποτελεσματικά μέσα από τον γραπτό λόγο. Με λίγα λόγια στην Έκθεση και Παραγωγή Λόγου.

Ειδικά τμήματα Έκθεσης λειτουργούν για όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις με βασικό σημείο αναφοράς, πέραν της διδασκαλίας από δύο διδάσκοντες, τη διαδικασία της ίδιας της γραφής, που πραγματοποιείται στον χώρο του Φροντιστηρίου.

 

Έκθεση και παραγωγή λόγου -επιλέξαμε το έργο του mark chagal promenade

 

Οι Στόχοι

 

Το Φιλολογικό Φροντιστήριο έρχεται να καλύψει τους δύο στόχους που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία των Γλωσσικών μαθημάτων: Εξειδίκευση και εμβάθυνση. Έτσι, διαφοροποιούμαστε από τα Γενικά Φροντιστήρια, καθώς παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα Εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης για όλες τις Τάξεις και όλα τα μαθήματα της Ανθρωπιστικής Κατεύθυνσης.

Ειδικά, με τη συνεξέταση Έκθεσης και Λογοτεχνίας το μάθημα αποκτά αυξημένο συντελεστή δυσκολίας. Η δυνατότητα να κατανοήσουμε και να αποδώσουμε διαφορετικά κειμενικά είδη μας οδηγεί στην ανάπτυξη νέων γνωστικών ικανοτήτων. Επίσης, βασικό είναι ότι ζητείται από τους μαθητές να προσεγγίσουν τα θέματα από μια ευρύτερη σκοπιά, από όσο συνέβαινε με τον προηγούμενο τρόπο εξέτασης.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη και υπηρετώντας αυτή τη φιλοσοφία έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε:

 

  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ( 3 – 6 ατόμων)

 

  • Συνεχή βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μας – Εξοικείωση με τη διαδικασία της παραγωγής λόγου.

 

  • Εβδομαδιαίο κριτήριο αξιολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης, το οποίο γράφεται υποχρεωτικά στο χώρο του Φροντιστηρίου.

 

  • Διόρθωση και επιμέλεια του γραπτού κειμένου των μαθητών μας και από τους δύο διδάσκοντες του μαθήματος.

 

  • Εξατομικευμένη βοήθεια για τον κάθε μαθητή μας, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και τους δικούς του στόχους, όσον αφορά το μάθημα.

 

 

Η Εκθεση και Παραγωγή Λόγου ως Βάση

 

Η Έκθεση και Παραγωγή λόγου είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ακόμα μάθημα, στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε εξετάσεις.

 

  • Μέσω της Έκθεσης μαθαίνουμε να συγκροτούμε τη σκέψη μας και να την αποτυπώνουμε με σαφήνεια.

 

  • Μαθαίνουμε τη σημασία της Δομής σε κάθε γραπτό Κείμενο, κάτι που επηρεάζει θετικά κάθε γραπτό μας ανεξάρτητα Γνωστικού Αντικειμένου.

 

 

  • Μπορούμε να αναπτύξουμε τις Τεχνικές που τελειοποιούμε στην Έκθεση και στα υπόλοιπα Γνωστικά Αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Περίληψη. Δουλεύοντας αυτές τις Τεχνικές έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πύκνωση και να εντοπίζουμε τα ουσιαστικά σημεία κάθε κειμένου.

 

  • Μας στηρίζει και στα υπόλοιπα βήματά μας εκτός της σχολικής ζωής. Ως ενήλικες θα κληθούμε αρκετές φορές να συντάξουμε και να παρουσιάσουμε απόψεις και θέσεις.

 

 

Για την Ανθρωπιστική 

 

Η Έκθεση είναι το μάθημα που θα βοηθήσει τη μαθήτρια και το μαθητή της Ανθρωπιστικής να εκφράσει καλά τις σκέψεις του και στα μαθήματα Παραγωγής λόγου, όπως είναι τα Αρχαία και η Ιστορία.

Επίσης, ως το πλέον ρευστό μάθημα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του υποψηφίου.

 

Για όλες τις Κατευθύνσεις

 

Ο υποψήφιος όλων των Κατευθύνσεων έχει τη δυνατότητα δουλεύοντας σωστά το μάθημα της Έκθεσης να ξεχωρίσει. Ως το πιο ρευστό μάθημα η Έκθεση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη δική του επιτυχία.

Μάλιστα η εισαγωγή του συντελεστή βαρύτητας – που η κάθε Πανεπιστημιακή σχολή ορίζει πλέον αυτόνομα – έχει αναδείξει το μάθημα της Έκθεσης ως αυτό με τον μεγαλύτερο συνολικά συντελεστή βαρύτητας κατά μέσον όρο σε όλες τις κατευθύνσεις.

 

 

Τμήματα Έκθεσης για Σχολές Πρώτης Προτίμησης

 

Για τις μαθήτριες και τους μαθητές που στοχεύουν αποκλειστικά σε υψηλόβαθμες σχολές λειτουργούν τμήματα ομοιογενή και ολιγομελή. Λειτουργούν και τμήματα διαδικτυακά για τους αριστούχους που διαμένουν σε άλλες περιοχές.

 

Εναλλακτικές Δυνατότητες

 

Το Φιλολογικό είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός εξειδικευμένος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα και Εξατομικευμένης βοήθειας, είτε με ιδιαίτερο μάθημα, είτε με την παροχή παραπάνω διδακτικών ωρών.

 

 

Έκθεση και Παραγωγή Λόγου, Θερινή Προετοιμασία

Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας λειτουργούν τμήματα Έκθεσης για όλες τις τάξεις και τις Κατευθύνσεις. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις εβδομάδες του Ιουνίου και του Ιουλίου, ώστε να βελτιώσουν τις Γλωσσικές τους δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας καλέστε τη γραμματεία μας στο 210 4941314.